Eslövs kommun logotyp
Utbildningar i Eslöv, hösten 2018

Följande utbildningar kan du söka hos oss här i Eslöv. 

Redovisningsekonom

300 YH-poäng

(Distans, 50% studietakt)

Utbildningens mål
Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration.
Du ska kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomi-arbetet.

Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Vid uppföljning 6 månader efter examen har 90-95 % arbete i branschen.

Läs mer här >

 

Handledare - Socialpsykiatri

400 YH-poäng

(Bunden, 100% studietakt)

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar
i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad
teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med
evidensbaserade metoder.

Efter examen
Studerande som tagit examen arbetar idag som boende-stödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlings-assistent, personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta eller skötare.

Läs mer här >

 

  Driftingenjör inom kyla, VVS och energi

  400 YH-poäng, 100% studietakt

  (Bunden, 100% studietakt)

Utbildningens mål
Utbildningen ska ge dig kunskaper så att du är anställningsbar inom berörda branscher direkt efter examen. Efter genomförd utbildning har du kunskaper inom kyla och VVS så att du självständigt ska kunna konstruera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för upp-värmning, kylning och komfort.

Efter examen
Som driftingenjör i kyla- och VVSbranschen kan du arbeta som projekt- och uppdrags-ledare, installatör och installationsledare, konstruktör och projektör, kalkylator, servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort.

Karlsson Climate AB bedriver utbildningen i sammarbete med Eslövs kommun. 

Läs mer här > 

 

Redovisningsekonom, 300 YH-poäng

300 YH-poäng

(Distans, 50% studietakt)


  Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du ska självständigt kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärs-utveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet.

  Efter examen

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning eller på en redovisningsbyrå.
Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag.
En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult.

  Utbildningens studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med 50 procent studietakt. Två veckors studier på halvfart motsvarar 5 YH-poäng. Utbildningen är 120 veckor lång, vilket innebär sex terminer med två sommaruppehåll. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca tre träffar i Eslöv per termin.

  Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

  Behörighet

Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1–4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

  Särskilda förkunskaper

Svenska 2/Svenska B och Matematik 2/Matematik B eller motsvarande.

  Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra webbaserade prov i svenska och matematik. Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. Provet i matematik syftar till att mäta den sökandes matematiska kunskaper. Poäng kommer att anges i procent som sedan omvandlas till poäng där max poäng är 1 200 i svenskprovet och 900 i matematik provet.  Resultatet läggs in i antagningssystemet. Sökande med högst poäng antas först.

  Kurser

 • Beskattning 1, 25 YH-poäng
 • Beskattning 2, 20 YH-poäng
 • Bokslut, 20 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 1, 15 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 2, 20 YH-Poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Företagsekonomi, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 1, 20 YH-poäng
 • Handelsrätt 2, 20 YH-poäng
 • LIA, 65 YH-poäng
 • Löneredovisning, 15 YH-poäng
 • Löpande redovisning, 25 YH-poäng
 • Årsredovisning, 25 YH-poäng

   Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Utbildningsledare; Jonas Widtfelter, 076-723 38 36,
jonas.widtfelter@eslov.se

Sista ansökningsdag är den 15 april!

Tillbaka till YH-utbildningar i Eslöv > 

 

Handledare - Socialpsykiatri

400 YH-poäng

(Bunden, 100% studietakt)

 
Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med
evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

 
Efter examen

Kompetensområdets bredd och verksamheternas olika inriktningar medför att yrkestitel efter avslutad utbildning varierar. Studerande som tagit examen arbetar idag som boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlingsassistent, personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta eller skötare.

Arbetsmarknad

Arbetsplatser som kan bli aktuella efter utbildningen är kommunal och sjukhusansluten psykiatrisk verksamhet, rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktade verksamheter samt behandlingshem för vuxna och unga vuxna.
 

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under två år.


Behörighet

Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

 

Urval                                                                                                       Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. 
  
Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett skriftligt webbaserat prov. Syftet med det webbaserade provet är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. 
  

Kurser

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, 15 YH-poäng
 • Drogmissbruk och behandling, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Kommunikation och samtalsmetodik, 15 YH-poäng
 • Case Management, 15 YH-poäng
 • LIA Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
 • Neuropsykiatri, 25 YH-poäng
 • Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
 • Socialrätt, 50 YH-poäng
 • Somatisk sjukvård, 30 YH-poäng
 • Yrkesetik och människosyn, 15 YH-poäng

   Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Utbildningsledare: 0413-627 72
Sebastian Hjort, sebastian.hjort@eslov.se
Eva Granath, eva.granath@eslov.se

Sista ansökningsdag är den 15 april!

Tillbaka till YH-utbildningar i Eslöv > 

 

Driftingenjör inom kyla, VVS och energi

400 YH-poäng, 100% studietakt

(Bunden, 100% studietakt)

En tvåårig utbildning med teoretisk inriktning som vänder sig till dig som vill arbeta med kyla, VVS och energi.

 

Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig kunskaper så att du är anställningsbar inom berörda branscher direkt efter examen. Efter genomförd utbildning har
du kunskaper inom kyla och VVS så att du självständigt ska kunna konstruera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort.

Du får kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system samt väljer miljöanpassade köldmedier till dessa.
Du ska även kunna skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system.

 
Efter examen

Som driftingenjör i kyla- och VVSbranschen kan du arbeta som projekt- och uppdragsledare, installatör och installationsledare, konstruktör och projektör, kalkylator, servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort.

Du kan även arbeta som praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning och praktiskt konsult för miljöanpassning av kyltekniska system.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft är stor i hela landet. Inom VVS- och kylbranschen finns ett behov av personer med system- och konstruktionsförståelse, en kompetens som är viktig för att kunna driva anläggningar optimalt, energieffektivt och säkert. Branschen efterfrågar dig som kan arbeta som projektledare inom installation, drift och underhåll, samt konstruktion och utredningar på kyltekniska anläggningar som butiker, köpcentrum, industrier, kontorskomplex, mobila anläggningar, badhus och ishallar.
  

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid, vilket innebär att du har skolförlagd tid enligt schema och övrig tid ägnas åt projektarbete och självstudier.


Behörighet

Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Samtliga behöriga sökande genomgår ett särskilt prov som prövar matematiska kunskaper, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga. provet är skriftligt och resultatet ger ett meritvärde på max 20 poäng. det särskilda provet gennomförs på skolan vid ett par tillfällen efter sista ansökningsdatum men före antagning. provet kombineras med information om utbildningen och skolan förväntningar på den sökande inför den kommande utbildningsstarten. den sökande ges även tillgång till instuderingsmaterial i matematik i syfte att förbereda sig inför studierna.

Kurser

 • • Byggfysik, konstruktion och miljö, 30 YH-poäng
  • Byggnaders tekniska system, 20 YH-poäng
  • Funktioner i byggnaders komfort, kyl- och VVS-system, 75 YH-poäng
  • LIA 1 Branschkunskap, 10 YH-poäng
  • LIA 2 Processkyla och arbetsmiljö, 20 YH-poäng
  • LIA 3 Inneklimat och komfort, 20 YH-poäng
  • LIA 4 Konstruktion, kyl- frys- och komfortsystem, 25 YH-poäng
  • LIA 5 Projektledning och teknisk beskrivning, 25 YH-poäng
  • Mätteknik i drift, 30 YH-poäng
  • Produktkunskap i komfort- VVS- kyl och industrisystem, 75 YH-poäng
  • Teknisk uppdragsledning, 10 YH-poäng
  • Tillämpning av naturvetenskapliga ämnen, 60 YH-poäng

   Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Karlsson Climate AB bedriver utbildningen i sammarbete med Eslövs kommun. 

Utbildningsansvarig: Petra Wahlström, 073-029 88 44, petra.wahlstrom@karlssonclimate.se

Sista ansökningsdag är den 15 april!

Tillbaka till YH-utbildningar i Eslöv > 

KONTAKTA OSS

Har du frågor om antagning kontakta antagnings-enheten.

Telefon: 0413 - 625 14
Tis-tors 09.00-15.00

antagning.yh@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler