Eslövs kommun logotyp

Trivselregler

Ordning och trafiksäkerhet för alla måste råda på och omkring bussarna.

Alla elever måste tänka på att:

 • lugnt invänta bussen på skolgården eller anvisad hållplats, ej på vägen,
 • gå fram till bussen först sedan bussen stannat,
 • sitta ner samt ha bältet på under hela bussresan,
 • använda vanlig samtalston,
 • använda hörlurar om man lyssnar på musik, samt
 • äta, dricka, röka eller snusa är ej tillåtet på bussen.

Alla måste följa bussförarens anvisningar!

 • Föraren har befogenhet att anvisa elev särskild plats på bussen under en kortare eller längre tid.
 • Tänk på att om föraren distraheras kan framförandet av bussen bli trafikfarlig med stor fara för eleverna som följd.
 • Skadegörelse i och på bussen bekostas av den som är upphovet till dylikt (vårdnadshavaren).
 • Efter två förseelser på bussen kallas föräldrar och berörd elev till skolan för att tillsammans komma fram till en gemensam lösning på problemet.
 • Alla elever åker någon gång buss, så denna information är riktad till alla elever och föräldrar på skolorna i Eslövs kommun.

Övrigt

Eleverna får ta med sig skolväska, gymnastikpåse och instrument in i bussen. Ska skidor, stavar, klubbor, tefat eller liknande tas med måste läraren tala om det för föraren i förväg. Tänk på att lösa delar ska vara väl hopbundna.

Kontakta oss

Skolskjutssamordnare

Marie Larsson
070-643 22 72

Facebook

Länk till "Skolskjuts Eslövs kommun" på Facebook.

Mera läsning

Om skolskjutsen ställs in på grund av väder eller olycka går information ut på Sveriges Radio P4 Malmö-hus och Kristianstad. Så tidigt som möjligt går också information ut på Facebook och kommunens hemsida.

Skolbussarna kan ställas in helt eller delvis. Är skol-bussarna helt inställda går skoltaxi bara inom Eslövs tätort.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler