Eslövs kommun logotyp

Organisation

kring mottagande av nyanlända elever

  

Skolverket har gett olika lärosäten i Sverige i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med nyanlända elevers undervisning i grundskolan. Ett led i detta är att ta fram metoder för kartläggning av nyanländas skolkunskaper.

Ett av lärosätena är Malmö högskola som har fått uppdraget att ta fram kartläggningsverktyg. Ett uppdrag som Malmö högskola valt att göra i samarbete med Mottagningsskolan i Eslöv.

Tidigare har förberedelseklass funnits på några få av Eslövs grundskolor. För en del elever har det inneburit att de elever som behöver mycket stöd i att utveckla svenska språket har fått gå i en annan skola än sin hemskola. Detta har medfört att elever har tappat kontakten med kamrater från sitt bostadområde. Dessutom har elever fått bryta upp från både kamrater och lärare i förberedelseklassen då det varit dags att gå tillbaka till hemskolan.
 
Nationell forskning på området kring nyanlända elever visar att elever ofta hålls kvar för länge i förberedelseklass, vilket påverkar utvecklingen av svenska språket negativt. Nya rön påtalar vikten av att eleverna kommer till sin hemklass och integreras med övriga elever så fort som möjligt.

För ytterligare information:

Kontakta oss

Rektor

Anders Velin-Persson
0413-623 53
072-974 30 07

Skolassistent

Janni Lundqvist-Vedam
0413-622 32

Anmälan till moders-målsundervisning skickas till:

Modersmål
Lapplandsvägen 3
241 34 Eslöv

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler