Eslövs kommun logotyp

Små barns lärande

Två av Eslövs kommuns förskolor, Gladbacken i Harlösa, och Aspebo, i Löberöd, deltar i projektet "Små barns lärande" som startade 2013 och pågår till 2016. Projektet samordnas av IFOUS, som är ett oberoende forskningsinstitut inom förskola och skola, med syfte att sprida aktuell forskning och utveckling samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU som snabbare kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Syfte med projektet är att

  • Utveckla modeller för dokumentation och utvärdering, som visar på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden och ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande
  • Förskollärare utvecklar kompetenser för att observera och dokumentera små barns lärande
  • Skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av stödfunktioner för kvalitetsarbetet.

Linnéuniversitetet står för vetenskap och fem licentiander, vilket innebär att forskare kommer att forska i verksamheten med utgångspunkt från följande frågor:

  • Hur kan modeller se ut för systematiskt kvalitetsarbete som ger utrymme för och möjlighet till att omfatta dokumentation av barns lärande och delaktighet?
  • Hur kan barns kunnande observeras?
  • Hur kan modeller för dokumentation av progression, i barns lärande, i relation till läroplanen konstrueras?
  • Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom analys och tolkning ge information om verksamhetens kvalitet?

Övriga förskolor inom Eslövs kommun kommer att göras delaktiga i arbetet för att därigenom sprida den kunskap/kompetens som utvecklas i projektet.

Klicka här för mer information

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler