Eslövs kommun logotyp

Förstelärare

Förstelärarna i Eslövs kommun ska i första hand undervisa elever på sina skolor. I uppdraget som förstelärare ingår även att dela med sig av hur de undervisar och erfarenheter från undervisningen.

Förstelärarna kan, inom sina undervisningsområden, också fungera som råd och stöd till andra lärare. Lärare som är anställda inom Eslövs kommun är välkomna att besöka förstelärarna när de undervisar.

Förstelärare i Eslövs kommuns grundskolor är:

Anette Engström, Eslövs kommuns Mottagningsskola för nyanlända elever
Svenska som andraspråk.

Eva-Marie Nilsson, Östra skolan, årskurs 1-3
Läs- och skrivutveckling samt formativt lärande.

Eva-Marie Rudolfsson, Östra skolan årskurs 1-3
Läs- och skrivutveckling i ett andraspråksperspektiv samt pedagogisk planering och formativ bedöming utifrån elevernas perspektiv.

Kaj Vilhelmsson, Stehagskolan årskurs 1-3
Läs- och skrivutveckling, formativt lärande samt IKT-pedagog.

Catarina Ewerlöf, Stehagskolan årskurs 1-3
Läs- och skrivutveckling samt formativ bedömning.

Inga-Lill Wallin, Norrevångsskolan årskurs 1-3
Använder ett formativt arbetssätt och formativ bedömning i sin undervisningen.

Linda Nilsson, Ölyckeskolan i Löberöd årskurs 1-3
Läs- och skrivutveckling samt formativt lärande.

Anna W Jörgensen, Harlösa skola årskurs 1-6
IKT-pedagog, läsutveckling och formativ bedömning

Camilla Lilliehöök, Sallerupskolan årskurs 1-6
Arbetar med en matematikverkstad.

Magnus Johnsson, Fridasroskolan årskurs 1-6
Klasslärare med Ma/No-inrikting, undervisar matematik på ett annorlunda sätt.

Lena Rosdahl, Fridasroskolan årskurs 1-6
Klasslärare med fokus på det formativa lärandet för att öka elevernas medvetenhet och insikt om sitt lärande och sin utveckling.

Ylva Kjellberg, Sallerupskolan årskurs 1-6
Undervisar i ämnena sv/so, ma/no och engelska samt formativt lärande.

Henrik Levau, Harlösa skola årskurs 1-6
Läs- och skrivutveckling och formativt lärande.

Carina Rasmussen, Norrevångsskolan, årskurs 4-6
Arbetar med formativ bedömning för att eleverna ska var delaktiga, en delaktighet som på sikt ska visa och utveckla elevernas förmågor.

Tagred El-Haj, Stehagskolan årskurs 5
Använder ett formativt arbetssätt i sin undervisning  i sv/so samt engelska.

Sara Björck, Norrevångsskolan årskurs 5
Klasslärare med svenska, engelska och Ma/No-inriktning. Använder ett formativt arbetssätt och formativ bedömning i sin undervisningen.

Kerstin Nilsson, Ölyckeskolan i Löberöd årskurs 6-9
Läsutveckling samt arbetar formativt i introduktioner och i samband med återkoppling och utvärdering.

Helén Augustini, Ekenässkolan årskurs 7-9
Svensk- och fransklärare och formativ bedömning

Johan Poppen, Ekenässkolan årskurs 7-9
Tyska (moderna språk) IKT-pedagog och formativ bedömning

Olle Nyhlén-Johansson, Ekenässkolan årskurs 7-9
Arbetar utifrån en struktur där det formativa lärandet, delaktighet och kreativitet står i centrum.

Johan Narling, Ekenässkolan årskurs 7-9
Fokus på det formativa lärandet för att öka elevernas medvetenhet om sina fördelar och utvecklingsmöjligheter

Olga Pugachova, Ekenässkolan årskurs 7-9
Ma/No-lärare som utvecklar undervisningen för att kunna utveckla det formativa lärandet.

Jenny Ottosson, Källebergsskolan årskurs 7-9
NO-lärare och formativ bedömning

Lena Larsson, Källebergsskolan årskurs 7-9
Musik- och fransklärare och formativ bedömning.

Anica Jonsson, Källebergsskolan årskurs 7-9
Idrott och Hälsa samt svenska som andraspråk och formativ bedömning

Annelie Arvidsson, Källebergsskolan årskurs 7-9
SO-ämnen och formativ bedömning.

Ilona Dumitrescu, Norrevångsskolan årskurs 7-9
Arbetar utifrån en kreativ, lockande och elevanpassad undervisning.

Sara Hansson Nygren, Källebergsskolan årskurs 7-9
Undervisar i svenska och engelska på ett multimodalt och formativt sätt med elevdelaktighet och kreativitet som grundpelare

Den 1 juli 2013 införde regeringen karriärtjänsterna förstelärare. Målsättningen är att förstelärarna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

För att kunna utses till förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.

Kontakta oss

Avdelningschef grundskolan
Lena Planken
0413-624 04

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler