Eslövs kommun logotyp

Skoldatatek

Skoldatatek

Skoldatateket i Eslövs kommun är en övergripande pedagogisk verksamhet där kunskap kring pedagogik och IT tillsammans ska bidra till ökad kunskap om och användning av alternativa hjälpmedel i den ordinarie verksamheten i kommunens förskolor och skolor.

Kunskap och kompetens hos personal inom förskola och skola är av avgörande betydelse för att barn/elever ska kunna nå så långt som möjligt. För barn och ungdomar med läs-, skriv- och perceptions-svårigheter blir detta än mer avgörande. I förskolan är Skoldatatekets primära uppgift att förse personal med kompetens om hur man kompletterar förskoleverksamheten med moderna digitala verktyg.

Verksamhet

Skoldatatekets verksamhet vänder sig i första hand till personal inom förskola och skola som jobbar med barn/elever i behov av särskilt stöd, med främsta fokus på barn/elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men även personal inom förskola och skola med andra utmaningar där pedagogisk IT-kunskap kan vara till hjälp kan vända sig till Skoldatateket för handledning, utbildning, råd och stöd.
   
Skoldatatekets uppdrag är att:

  • informera om hur IT-baserade verktyg kan skapa ökade förutsättningar för lärande.
  • erbjuda möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara.
  • ge personal inom förskola och skola fördjupad kompetens i hur man med hjälp av alternativa verktyg kan stimulera och motivera barnen/eleverna till lärande.
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för barn/elever.
  • öka föräldrarnas möjlighet till delaktighet. 
  • vara en del i kommunens skolutveckling inom IT kopplat till specialpedagogik.
  • bevaka och utvärdera nyheter inom alternativa hjälpmedel.
  • ta del av och sprida aktuell forskning inom området.
  • samverka med andra skoldatatek i Sverige.
  • hålla kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och berörda intresseorganisationer.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler