Eslövs kommun logotyp

Beröm och klagomål

Förvaltningen Barn och Utbildnings hantering av beröm, klagomål och synpunkter gällande vår verksamhet.

Inom Barn och Utbildning ser vi synpunkter och klagomål som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter ger oss möjlighet att ytterligare förbättra och utveckla vår verksamhet. En gång per år rapporteras inkomna synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits till ansvarig nämnd. Vi är ålagda enligt Skollagen att vidta åtgärder om det vid uppföljningen framkommer att det finns brister i vår verksamhet.

För att hantera inkomna synpunkter och klagomål registreras dessa i vårt ärendehanteringssystem Platina, där de sedan kan kartläggas och analyseras. Synpunkten eller klagomålet vidarebefordras till den som ska handlägga det, och du får återkoppling från denna person. Vi strävar efter att ge dig återkoppling så snart vi kan, men ibland behövs  kontakter tas för att utreda vad som hänt och då kan det dröja en tid. I så fall får du ett besked från oss att vi har tagit emot ditt klagomål och att vi kommer att återkomma till dig. Väljer du att vara anonym kan vi inte återkomma till dig.

Vart ska man vända sig?
Om du har synpunkter på någon del i vår verksamhet uppmanar vi dig att i första hand ta upp frågan med den det berör. Du kan också lämna synpunkter direkt på webben i e-tjänsten Hjälp oss att bli bättre. Tjänsten kan användas utan e-legitimation. Det går även bra att skicka din synpunkt eller ditt klagomål via vanlig post till Eslövs kommun, 241 80 Eslöv. Skriv på kuvertet om det gäller förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Vi vidarebefordrar din synpunkt eller ditt klagomål till ansvarig chef.

Är du inte nöjd med kommunens hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor. Missförhållanden i skolan och förskolan kan anmälas till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Diskrimineringsombudsmannen hanterar ärenden om diskriminering exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina synpunkter på arbetsmiljön finns möjlighet att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Sidan uppdaterad: 2016-09-01

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler