Eslövs kommun logotyp

Grundskolan

Grundskolan i Eslöv är indelad i 15 rektorsområden inklusive grundsär-skolan samt rektorsområden för Resursskolor och Modersmålsunder-visning.

Rektorsområde

Varje rektorsområde är indelat i arbetslag där samtliga pedagoger har ansvar för elevens lärande och utveckling. Undervisningen är organiserad både åldershomogent och åldersintegrerat. Läroplanerna - styr verksam-heterna men olika arbetssätt och arbetsformer förekommer för att nå uppsatta mål.

Skolan

I grundskolan finns klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Grund-särskolan har klasser från förskoleklass till årskurs 9. Fritidshem för elever finns på varje rektorsområde från förskoleklass till årskurs 6.
 

Fristående skola

I kommunen finns Eslövs Montessorifriskola med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Fristående grundskolor i Eslövs kommun

Eslövs Montessorifriskola

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler