Eslövs kommun logotyp

Föräldraenkäten

Resultat av föräldraenkäter

Syfte
Metod för att följa upp och utvärdera målen i läroplan och verksamhetsplan i syfte att utveckla verksamheten.

När
Februari varje år.

Hur
Digitalt via Defgo/annat enkätprogram, på sikt koppling till Rexnet. Pappersvariant till föräldrar med annat modersmålsstöd tills vi löst detta i Defgo/Rexnet.

Språk
Albanska, Arabiska, Engelska, Kurdiska, Makedonska, Polska, Somaliska och Thai.

Redovisning av resultatet
Återkopplingen till föräldrar ska vara genomförd innan sommaren. Resultatet på frågorna men inte de öppna svaren redovisas på kommunens hemsida. De öppna svaren återkopplas till föräldrarna på samråd/föräldramöten.

Tidsplan

Oktober

Enkätfrågorna revideras i förskolans ledningsgrupp och synpunkter från föräldrar samlas in via förskolonas samverkansråd.

Nov/december

Enkäten bearbetas i enkätprogrammet samt översätts till andra språk.

Januari

Sammanställning av föräldrarnas e-postadresser skickas till förskolorna för uppdatering.

Februari

Enkäten skickas ut till föräldrarna via mail.

Mars

Sammanställning av resultat publiceras på kommunens och förskolornas hemsidor.

April/maj

Återkoppling av resultatet till föräldrar på samråd och föräldramöte.

September

Resultatet, analys och förbättringsåtgärder skickas till Barn- och familjenämnden enligt interkontrollplanen.

 

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar 

vt 2018:

Fredag 16 februari
Torsdag 24 maj

Förskolan är stängd för planering och utvärdering.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Sjuk- och friskanmälan

Ska göras före klockan 07.30 på 0413-628 75.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler