Eslövs kommun logotyp

Välkommen till

Dannemannen förskola

Vi värdersätter trygghet, gemenskap och glädje. Varje barn ska känna sig sedda av närvarande och lyhörda pedagoger med en positiv attityd. Detta främjar vi genom att mycket av verksamheten sker tillsammans, att alla barn och pedagoger lär känna varandra och alla skapar en trygg miljö tillsammans. Vi lägger stor vikt vid en välkomnande, öppen och lärorik  miljö där barnen inspireras till socialt samspel och utforskning.

Dannemannen är en Grönflagg cerifierad förskola som är belägen i de västra delarna av Eslöv och består av tre åldersintegrerade avdelningar:
• Avdelning Gul: 1-2 år tel: 0721-578288
• Avdelnings Röd: 2-4 år tel: 0721-578286
• Avdelning Grön: 4-6 år tel: 0721-578280

Öppettider:
Förskolan har öppet mellan klockan 6:30  - 17:00.  Dessa tider grundar sig på föräldrarnas barnomsorgsbehov. Enligt Eslövs kommuns policy har förskolan vid behov öppet 06:00 - 18:30. Klockan 17:00 går vi över till Västerbo för gemensam stängning.

Måltider:
Frukost 8:00
Lunch 11:15
Mellanmål 14:15

Vid frånvaro ring senast 07:30

Ring oss dagen innan barnet återgår till förskolans verksamhet efter frånvaro eller sjukdom.

Våren 2008 blev vi GrönFlagg certifierad förskola som visar att verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.
Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Här finner ni den senaste Grön Flagg rapporten med tema; Kretslopp.PDF (pdf, 727.6 kB)

Här finner ni handlingsplanen för Grön FlaggPDF (pdf, 5.2 kB).

Verksamheten strävar efter att skapa en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen. Vi strävar efter att vara ute varje dag, oftast både för- och eftermiddag. Dagarna på förskolan har en tydlig rytm som växlar mellan planerade aktiviteter, fri lek och lugnare stunder.

Lärmiljörena både inom- och utomhus är utformade efter barnens intresse, just för att främja varje barns utforskande, upptäckarglädje, nyfikenhet och lärande. Detta gör att miljöerna är föränderliga för att ständigt vara aktuella och inbjudande. Vårt fokus ligger på ett lustfyllt lärande genom leken.

Förskolan har en härlig utemiljö bestående av en gård med stort utrymme för aktiviteter och lek av olika slag. Vi har även en autriumgård där barnen har utrymme för lek och där vi tillsammans odlar härliga grönsaker och kryddor.

Kontakta oss

Förskolechef

Karolina Åkesson
0413-62115
070-225 21 60

Biträdande förskolechef

Mia H Östlund
073-422 03 40

Skolassistent

Madeleine Svensson
0413-628 11
070-141 11 32

Besöksadress

Kronovägen 5
241 35 Eslöv
0413-628 74

Mera läsning

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planeringsdagar vt 2018

16 februari
24 maj

Förskolan är stängd för planering och utvärdering av verksamheten dessa dagar.  Vid behov av omsorg meddelas detta förskolan senast två veckor innan och barnet placeras i annan verksamhet.

Klicka här för information om personalens arbets-platsträffar och husmöten.

Har du behov av omsorg för ditt/dina barn efter klockan 16.45 angivna dagar, meddela förskolan detta senast två veckor före aktuell dag.

Förskoleområde Väster och Dannemannens förskola ingår i övningsförskole-projektet  i samarbete med Malmö Högskola. Detta innebär att vi kommer att ta emot ett större antal lärar-studenter under deras utbildningstid. För att skapa goda förutsättningar för studenternas lärande så kommer de i samarbete med barn, föräldrar och verksamhet att göra sina uppgifter och undersökningar i verksamheten.

Giftfri förskola

Målet är att minimera expo-neringen av kemikalier på våra förskolor.
Mer information...

Föräldraenkäter

Klicka här för att se enkät-resultat.

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler