Eslövs kommun logotyp

Placering

Kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Har du skickat in din ansökan senast fyra månader innan önskat startdatum kommer ditt barn att erbjudas placering runt det önskade datumet. Plats erbjuds annars inom fyra månader efter det att ansökan registrerats.

Det är respektive förskolechef som beslutar om placering.
Oftast erbjuds något av önskemålen, i annat fall erbjuds en förskola som har ledig plats.

Om du tackar nej till erbjuden plats har kommunen fullgjort sin skyldighet enligt lag.

Barn som inte erbjudits plats på något av önskemålen står kvar i kö till förstahandsönskemålet.

Omplacering sker främst i augusti och då i mån av plats. Samma gäller om du av någon anledning vill byta förskola, då ansöker du om omplacering.

Erbjudande av plats sker skriftligt och placeringserbjudande skickas till den adress barnet är folkbokfört på.

Placeringserbjudandet ska undertecknas och skickas tillbaka inom angiven tid, annars mister du den erbjudna platsen.

Kommunala fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbetstid eller studier.

Behövs tillfällig fritidsplats kontaktar du Placeringsenheten eller rektor.

Elev med föräldraledig eller arbetslös förälder har inte rätt till fritids.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler