Eslövs kommun logotyp

Stockamöllan

Industrimuseet Stockamöllan visar bygdens och Stockamöllan AB:s historia och utveckling.

Stockamöllan

Öppettider:

Öppet onsdagar i Juli, mellan kl 18.00-20.00.
Övrig tid visning efter överenskommelse. Se kontaktinformation i högerspalten.

Besöksavgift

Fri entré.
20 kronor per person vid gruppbesök med visning (minst 15 personer).
Skolklasser gratis!

Om Stockamöllan

Stockamöllans kvarn och vattensystem är en unik kulturmiljö med mycket gamla anor. Anläggningen är en del av en gammal, väl bevarad kulturbygd med en rik och omväxlande natur. Stockamöllan med omnejd är idag ett omtyckt turist- och utflyktsmål. Här finns slott, gästgivaregårdar, gott om naturreservat och strövområden. Skåneleden passerar strax norr om Stockamöllan. Skäralids säregna natur, Frostavallens strövområden och Skånes djurpark ligger alla i närheten. Den som besöker Stockamöllans by kommer till en mycket speciell miljö med vattenmöllor, gamla stenbrott, fornminnen och en ovanlig och rik flora och fauna. Om man i framtiden ytterligare vill utveckla området med utgångspunkt på kultur- och naturturism är Stockmöllan en viktig del i helheten.

Kulturhistoria

Många kvarnstenar finns ännu kvar i naturen och stenbrotten där kvarnsten en gång i tiden brutits till vattenmöllorna. I stenbrotten bröts även sten till Lunds domkyrka. Ageröds mosse är en mosse som redan under 1800-talets slut uppmärksammades på grund av sina stenåldersboplatser. Rönneholms slott från 1500-talet ligger inte långt från Stockamöllan. Här finns idag ett vårdhem där boende kan njuta av bygdens rika natur och kulturmiljö. Vid Källan fanns förr i tiden en tilläggsplats för roddbåtar och besättningen kunde dricka av välgörande och gott källvatten. En gammal tingsplats, en domarring och en offerkälla är belägna mellan Billinge och Stockamöllan.

Stockamöllans by

Stockamöllan är känt sedan medeltiden. Stockamöllan kallas även Mölleriket på grund av bygdens många fina gamla vattenkvarnar. I samhället finns både affär och gästgivaregård. Fina strövområden finns tillgängliga i varierande, kuperad och vacker natur. Vid bygdens alla vattenmöllor är fågellivet rikt och här kan man se stömstare, häger, forsärla och kungsfiskare. Växter såsom gullstånds, vitskråp, vätteros och ramslök växer i området. Apostlarna är ett antal stora granar från mitten av 1800-talet och Hasslebroeken är en stor ek med stamomkrets på 5,7 m.

Stockamöllans kvarn och AB

Sedan medeltiden har här legat en kvarn och år 1684 kallas den för första gången Stockamöllan. Efter 1694 benämnes möllan även Stampamöllan vilket visar att här valkades tyg. En kvarnbyggnad blev färdig 1852. Efter några år sattes en cirkelsåg upp och Stockamöllans Kvarn & Sågverk bildades. År 1897 installerades vattenturbiner och elljuset kom till Stockamöllan. Runt år 1900 producerades bland annat plank och bräder, kuggar, parkettstav och rullebörar. En smedja inrättades och 1906 bildar företaget ett aktiebolag under namnet Stockamöllans AB. Smedjan byggdes senare ut till mekanisk verkstad och vid sidan om industrin drevs jordbruk. När transport och godshantering kom att betyda mer i samhället började Stockamöllans AB tillverka mekaniska lyftvagnar, transportvagnar, staplingsapparater, hjul- och länkrullar m m. Produkter i trä som däcksstolar, hyvelbänkar, trädgårdsmöbler, huggblock, stenblock och stegar utgjorde en stor del av produktionen. På mitten av 1900-talet begränsades tillverkningen till att omfatta gaffeltruckar och gaffellyftvagnar. Ett industrimuseum som visar bygdens och Stockamöllan AB:s historia och utveckling öppnades 1992.

Mölleriket

Koncentrerat runt Stockamöllan ligger Mölleriket. Här har ett flertal vattenkvarnar varit i drift under flera århundraden, från 1385 då Hasslebro mölla nämns i skrift fram till 1996 då Rönnemöllas drift läggs ner. Däremellan var flera andra möllor aktiva.

Bålamöllan

En av Skånes största vattenkvarnar. De fem stenparen har drivits av tre stora vattenhjul. Driften lades ner i början av 1900-talet. År 2003 blev Bålamöllan byggnadsminnesförklarad.

Sågmöllan

En ramsåg med trästativ. Här har stora mängder virke sågats upp, bland annat till varv i Danmark. Sågen lades ner 1917. 1969 renoverades Sågmöllan. Stengrunden kilades och förstärktes. Taket förstärktes och täcktes med vass, vilket blev gjort igen 2001.

Rönnemölla

Stockamöllan

En vattenkvarn som varit i bruk ända fram till 1996. Möllan är öppen för visning på Möllans dag i juli. Ett rikt fågelliv kring mölledammen med bl a häger, strömstare, forsärla och kungsfiskare.

Stockamöllans kvarn

Kvarnen har legat här sedan medeltiden. Nuvarande byggnad är från 1851. Man malde säd och stampade vadmal. Turbinerna försörjde även industrin och delar av samhället med elektricitet.

Stenbocksstenen

Här vadade Magnus Stenbock och hans armé över Rönneå på väg till slaget vid Helsingborg 1710.

Hasslebroeken

Ett storkronigt träd med en stamomkrets i brösthöjd på 5.7 m. Eken fridlystes 1939 och är det äldsta naturminnet i Mellanskåne.

Promenadvägar

Med start vid bron vid Industrimuseet börjar fem olika promenadslingor. Gul markering; Bögerupsrundan, 5 km Svart markering; Uggleskrikrundan, 4 km Röd markering; Wittserödsrunda, 6 km Grön markering; Stenbocksstenen, 1 km Blå markering; Skogskyrkan, 2 km

Kontakta oss

Möllerikeföreningen

Björn Jerslind
0703-17 37 49
0413–54 40 11

Magnus Pettersson
0705-24 32 08
0413–54 41 75

Evy Nilsson
0413–54 42 70

Ingrid och Kjell Pettersson
0413-54 40 23

Magnus Hauschildt
0413-5 43 85

Christina Sörensen
0413-54 43 33

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler