Eslövs kommun logotyp

Reslövs kyrka

Reslövs kyrka

Foto: Magnus Larsson

De äldsta delarna av sockenkyrkan i Reslöv går tillbaka på en romansk anläggning med kor och långhus, tillkommen på 1100- 1200-talet. Tornet uppfördes vid medeltidens slut. På 1700-talet förändrades hela byggnadens grundplan till korsform genom att kraftiga utbyggnader gjordes mot söder och norr. Långhuset har liksom koret korsvalv medan de tillbyggda delarna har tunnvalv. I samband med att kyrkan fick en öppen och vid interiör täcktes väggar och valv med ljus puts. Medeltida kalkmålningar, som förekommit i två lager, doldes av putsen. Vid en restaurering 1904 upptäcktes dessa målningar, vilka dock befanns vara i mycket dåligt skick.

Kyrkans äldsta klenod är dopfunten, huggen i sandsten och försedd med en rund, bladornamenterad skål. Funten är från 1200-talet. Dopfatet är ett holländskt mässingsarbete från 1600-talet. Omkring 1630 erhöll kyrkan sin rikt smyckade predikstol med förnämligt utförda reliefer i korgens sidor. Predikstolen tillskrives Statius Otto från Lübeck och utgör en gåva av Tage Thott till Eriksholm (nuvarande Trolleholm). Kyrkan bevarar ett kors från den gamla altaruppsatsen, placerat över den norra ingången. Den ursprungliga altaruppsatsen var från 1749 och utförd av provinsialbildhuggaren Johan Ullberg. Kyrkans storklocka är gjuten 1910 och lillklockan 1768.

På vapenhusets södra vägg finns två tavlor "Series Pastorum" med namnen på Kyrkoherdarna i Reslövs och Ö Karaby församlingar sedan 1600-talets början. Det finns flera höglärda män i denna serie. Det mest kända namnet är Esaias Tegnér utnämnd 17.7 1823. Hans kyrkoherdetid i pastoratet blev kort, då han året därpå utsågs till biskop i Växjö.

Till sist några ord om namnet Reslöv. Det skrevs 1299 Retherslöff, förleden är ett fornnordiskt namn Rether och efterleden lev (löv) betyder arvegods.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Kontakta oss

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns i närheten, övrig tid kontakta 0413–711 00.

Reslöv - Östra Karaby Församling
Reslövs Prästgård
240 30  Marieholm

0413–711 00

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler