Eslövs kommun logotyp

Östra Karaby kyrka

Östra karaby kyrka

Foto: Tord Johansson

Kyrkan är byggd i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Den är byggd i romansk stil, saknar torn och präglas av små dimensioner. En tillbyggnad skedde omkring år 1840 då det västliga valvet tillkom. Vapenhuset i norr, där den gamla ingången troligen funnits, daterar sig från år 1728.

År 1947 företogs reparationsarbeten i koret, varvid ett medeltida altarbord, upphört av sandstenskvadrar och försett med en relikgömma, påträffades under det befintliga träaltaret. Altarbordet försågs med en kalkstensskiva, märkt med årtalet 1947. Kyrkans nuvarande altare lär sålunda vara det ursprungliga, bortsett från altarskivan. I det lilla fönstret i östra korväggen insattes en glasmålning utförd av konstnären Eric Alsmark, Malmö.

En omfattande restaurering av kyrkan ägde rum ar 1964. En vacker 1400-talsornamentering i korvalven framdrogs liksom också några andra detaljer av den medeltida dekoren. Predikstolen, ett snidat arbete från 1500-talet, återfick sin rokokoutsmyckning från 1700-talet.

En i vacker 1700-talsstil timrad klockstapel står rest nordost om kyrkan.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Kontakta oss

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns i närheten, övrig tid kontatka 0413–711 00.

Reslöv - Östra Karaby Församling
Reslövs Prästgård
240 30  Marieholm

0413–711 00

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler