Eslövs kommun logotyp

Högseröds kyrka

Högseröds kyrka

Foto: Tord Johansson

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet, en tillbyggnad åt väster utfördes under medeltiden. Kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor och en halvrund absid. Före 1857 fanns tornet på kyrkans västra del, ännu tidigare skall en klockstapel av trä ha funnits. 1857 revs det dåvarande tornet och ett nytt byggdes vidkyrkans norra långsida, det son finns idag. Vid samma tidpunkt byggdes vid kyrkans norra långsida, det som finns idag. Vid samma tidpunkt revs vapenhuset som var beläget på södra långsidan, kvar finns en portal som visavisar att här har funnits en ingång. De två kyrkklockorna är från 1680 och 1744.

I kyrkan finns en dopfunt av sandsten tillverkad omkring 1200. Triumfkrucifixet är från 1600-talet. År 1915 fick kyrkan nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. Altartavlan, som föreställer "Vandringen till Emmaus", är målad av kontnären Herman Österlund.

Kyrkan har reparerats åtskilliga gånger. Det senaste tillfället var 1979 då en ny orgel köptes och sattes in vid norra långväggen. Tornrummet bak orgeln byggdes då om till sakristia.

Högtalaranläggningen och hörselslinga med stavar finns. I församlingshemmet intill kyrkan finns WC och telefon.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Kontakta oss

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns i närheten, övrig tid kontakta 0413–54 58 30.

Löberöds Församling
Storgatan 25
240 33  Löberöd

0413–54 58 30

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler