Eslövs kommun logotyp

Kyrkor

Många av kyrkorna i Eslöv har sitt ursprung redan på 1100- och 1200-talet, när Skåne var en del av det danska riket.

Billinge kyrka    

Billinge kyrka invigdes 1865 och ersatte en medeltidskyrka. Kyrkan kostade 20.500 riksdaler att bygga. Arkitekt Hugo Zettervall.

Billinge kyrka

Borlunda kyrka

Borlunda kyrka stod färdig 1868 och ersatte en äldre kyrka i Borlunda och Skeglinge kyrka. Kyrkan stängdes 1992 p.g.a skador och återinvigdes 2001 efter en omfattande renovering.

Borlunda kyrka

Bosarps kyrka

Bosarps gamla 1100-tals kyrka revs 1867 och den nya byggdes med bland annat stenar från den gamla kyrkan. Den gamla kyrkans grundmurar finns kvar på den gamla kyrkogården 500 meter söder om den nuvarande.

Bosarps kyrka

Eslövs kyrka

En byggnad uppförd i rött tegel, i en nygotisk stil, känd som "Eslövs gotik". Eslövs kyrka invigdes 1891 och kallades då för "Vestra Sallerups kyrka" som kan ses på inskriptionen över ingången. 1952 fick kyrkan namnet Eslövs kyrka.

Eslövs kyrka

Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka är känd för sina renässansinverntarier utförda 1609-1628 av träsnidaren Jacob Kremberg. Skulpturerna bekostades av Anna Brahe, som bland annat ägde Viderups slott.

Gårdstånga kyrka

Hammarlunda kyrka

Hammarlunda är en av fyra skånska kyrkor som har rundtorn. De andra tre är Bollerups kyrka, Blentarps kyrka och Hammarlövs kyrka.

Hammarlunda kyrka

Harlösa kyrka

Harlösa kyrka ligger en bit utanför byn, högt belägen med utsikt över Vombsjön och Krankesjön. Byggd av sandsten och gråsten på 1100-talet med flera tillbyggnader på 1700- och 1800-talen.  

Harlösa kyrka

Holmby kyrka

Holmby kyrka stod färdig 1873 men delar av kyrkan är från 1100-talet.

Holmby kyrka

Hurva kyrka

Träsnidare och gästgivare Johan Ullberg levererade en predikstol till kyrkan, något som väckte diskussion bland befolkningen som menade att en gästgivare inte ansågs lämplig att tjäna kyrkan. Johan Ullberg, även kallad "Finjamästaren" valde att lämna Hurva och blev senare verksam i norra Skåne.

Hurva kyrka

Högseröds kyrka

Högseröds kyrka är från 1100-talet och har flitigt byggts om och renoverats men har fått behålla mycket av sin medeltida prägel genom åren.

Högseröds kyrka

Näs kyrka

På en kulle intill Trollenäs slott ligger Näs kyrka från 1100-talet. Kyrkan har byggts om och ut ett antal gånger samt även delvis rivits. Från midsommardagen och till slutet av augusti hålls gudstjänster i Näs kyrka.

Näs kyrka

Pingstkyrkan i Eslöv

Från början var verksamheten förlagd till Västerlånggatan 21 men flyttade 1940 till lokaler på Södergatan 21. I samband med att församlingen blev uppsagd 1971 med löfte om återflytt efter ombyggnad och renovering togs beslut 1972 om kyrkbygge och tomtköp.

Pingstkyrkan Eslöv

Remmarlövs kyrka

Remmarlövs nya kyrka invigdes 1895. Den nya kyrkan ersatte en medeltidskyrka som låg några hundra meter ifrån den nya kyrkan.

Remmarlövs kyrka

Reslövs kyrka

Reslövs kyrka är byggd på 1100-talet i romansk stil men redan på 900-talet uppfördes den första träkyrkan i Reslöv.

Reslövs kyrka

Skarhults kyrka

Skarhults kyrka byggdes på 1100-talet i romansk stil. Predikstol gjord av Johan Ullberg, som även har levererat predikstolen till Hurva kyrka.   

Skarhults kyrka

Stehags kyrka

Stenmästaren, som byggde Stehags kyrka på 1100-talet, hette Johannes. Johannes lär också ha varit involverad i bygget av Lunds domkyrka.

Stehags kyrka

Trollenäs kyrka

Trollenäs kyrka byggdes 1860-61, efter ritningar av den danske arkitekten J J Eckerberg. Kyrkan skulle ersätta den medeltida kyrkan i Näs, som ligger i Trollenäs slottspark och Gullarps kyrka, som revs och fick tjäna som byggnadsmaterial till den nya kyrkan.

Trollenäs kyrka

Västra Sallerups kyrka

Västra Sallerups kyrka byggdes på 1100-talet. På slutet av 1800-talet skulle kyrkan ha rivits men fick stå kvar som ödekyrka. Västra Sallerups kyrka återinvigdes 1953 och är idag en populär kyrka för bröllop och dop.  

Västra Sallerups kyrka

Västra Strö kyrka

Västra Strö nya kyrka är byggd 1877. Den gamla medeltida kyrkan är riven och idag markerar ett träkors den plats där på kyrkogården, där den gamla kyrkan låg.   

Västra Strö kyrka

Örtofta kyrka

Örtofta kyrka byggdes 1862. På platsen för den nya kyrkan låg tidigare en 1100-tals kyrka. av den gamla kyrkan återstår endast nedre delen av det kraftiga tornet.  

Örtofta kyrka

Östra Karaby kyrka

Östra Karaby kyrka ligger på en höjd, Karabybacke 91,47 m ö h. Vid klart väder kan man bland annat se 45 kyrkor och Turning Torso i Malmö.

Östra Karaby kyrka

Östra Strö kyrka

Östra Strö kyrka är byggd på 1100-talet, med idag finns endast koret kvar som används idag som sakristia. I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar.

Östra Strö kyrka

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler