Eslövs kommun logotyp

Algblomning

Algblomning är en naturlig process som inträffar under vår och höst. Mest uppmärksammade är de blomningar av blågrönalger som kan uppträda i våra sjöar och längs våra kuster. De inträffar i första hand under juli och augusti, när vattnet värmts upp till +15 grader C eller mer. Blågrönalgerna har små gasblåsor som gör att de kan flyta upp till ytan. Där kan de samlas i sådana mängder att vattnet får en intensivt gulgrön färg och blir mer eller mindre ogenomskinligt.
Dock har övergödningen lett till kraftigare algblomningar särskilt under högsommaren.

Vad är algblomning?

När växtplankton massförökas kallas det för algblomning. Vissa växtplankton är giftiga och ha därför alltid respekt för algblomningar.

Hur ser algblomning ut?

  • Vattnet täcks av en hinna eller klumpar som kan ha olika gröna eller brunaktiga nyanser.
  • Vattnet är starkt grumlat av små gryn eller trådar.

Vad ska man göra vid algblomning?

Efter bad i algbemängt vatten kan även människor drabbas av besvär. Det är ofta fråga om hudirritation eller ögonbesvär, men har man fått i sig alggifter genom att svälja vatten kan man också råka ut för mag/tarmproblem med illamående, kräkningar och diarré. Magsjukan brukar i så fall börja några timmar efter badet och vara i något eller några dygn. Även sedan magsymptomen försvunnit kan man känna sig lite dålig ytterligare någon dag. I allmänhet måste man svälja ganska stora mängder algbemängt vatten för att få magproblem.

  • Undvik därför att bada i vatten som är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.
  • Drick eller använd inte vattnet till matlagning. Kokning förstör inte alggifterna.
  • Låt inte barn bada eller leka vid stranden.
  • Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten.
  • Kontakta läkare om du fått illamående, kräkningar, hudirritationer, ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feber efter bad i blommande vatten.

Varmt och lugnt sommarväder gynnar blomning av blågrönalger, medan blåst oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna. Det är säkrast att undvika att bada under en tid efter det att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt. Skyddade vikar och strandområden med vassruggar är exempel på ställen man bör undvika en tid även sedan blomningen upphört. Normalt försvinner visserligen alggifterna när algerna försvinner, men i enstaka fall kan de finnas kvar i vattnet i upp till en månad efter en blomning. Detta kan dock bara inträffa under mycket lugna väderförhållanden och imiljö er som inte är utsatta för vågor och strömmar. Sök under sådana förhållanden hellre upp badställen vid mer öppna stränder med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning. Välj helst, om det är möjligt, sådana platser där blomning över huvud taget inte förekommit nyligen.

informationen är hämtad från badplastsen.smittskyddsinstitutet.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler