Eslövs kommun logotyp

Snöröjning och vinterväghållning

Kommunens vinterberedskap pågår mellan den 1 november till den 15 april.

Under vinterhalvåret är det fastighetsägarens ansvar att se till att trottoaren utanför tomten är tillräckligt fri från snö och halka. Detta gäller i Eslöv, Marieholm och delar av Löberöd.

Så här prioriterar Eslövs kommun

När snö och halka slår till prioriteras i första hand de övergripande gång- och cykelstråken, huvudgator, busstråk och offentlig parkering.

Därefter sker snöröjning och halkbekämpning på övriga gång-och cykelstråk samt gator, däribland villagator.

Observera att om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger på det som prioriteras i första hand innan man börjar med övriga gator.

Våra entreprenörer kör ut efter avslutat snöfall mellan klockan 04.00 till 20.00. Icke hög-prioriterade gång- och cykelvägar samt gator snöröjs vardagar, ej helger.

Kommunen har inte ansvar för snöröjning på alla vägar i kommunen. För genomfarts- och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret. I mindre orter är vägföreningar väghållare och då ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.

Medel mot halkan

För det prioriterade vägnätet samt parkeringsplatser halkbekämpas med salt eller saltblandad grus. På övrigt vägnät samt på gång- och cykelvägnät används endast saltblandad grus.

Vem ansvarar var?

 • Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för vinterväghållningen på de kommunala gatorna samt de gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg, trottoarer och trappor som gränsar till allmän platsmark. Allmän platsmark är den mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens användande.

 • Serviceförvaltningen ansvarar för kommunala fastighetsytor så som skolgårdar, tillhörande parkeringsytor, dagisytor med flera.

 • Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbaneutrymmet kan vara en trottoar men kan även vara det utrymme utanför fastigheten som är används för gångtrafik. Detta gäller i Eslöv, Löberöd och Marieholm. I övriga orter där vägföreningar är väghållare ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.

 • I Löberöd är både Eslövs kommun och Trafikverket ansvariga för gatorna. Trafikverket är väghållare på genomfartslederna, alltså;
  • Brahevägen
  • Hörbyvägen
  • Storgatan
  • Rolsbergavägen till korsningen Sassarpsvägen
  • Sassarpsvägen.

Läs mer om gånbanerenhållning i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs Kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Miljö och Samhällsbyggnad

0413-620 00
kommunen@eslov.se
måndag–fredag
08.00–16.30

Mera läsning

Prenumerera via RSS

Stadsplanering & Trafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler