Eslövs kommun logotyp

Regler

Bild på Parkeringsskyt med texten Avgift

Allmänna regler

Den 27 november 2017 infördes parkeringsavgifter i centrala Eslöv på kommunala parkeringsplatser. Läs mer om det här. På övriga områden är all kommunalt anordnad parkering gratis i Eslövs kommun.

 

 

MC-parkering
På Eslövs kommuns gatumark är det tillåtet att parkera MC eller EU-moped utan avgift och utan p-skiva. Observera att den begränsade parkeringstiden ändå gäller.
I övrigt gäller samma parkeringsregler som för bil. Om det inte finns särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil.

MC-parkeringar på gatumark i Eslöv
- P centrum öst (pendlarparkeringen) (24 h).
- P Kanalgatan (mellan Västergatan och Malmgatan) (2 h). 09.00 - 18.00 (09.00 - 13.00).

Eslövs centrum
Klicka här för att ta dig till kartan ”Parkera i centrala Eslöv”. Här kan du se vart det finns parkeringsmöjligheter i Eslövs centrum. Klicka i de färgade fälten för att få upp mer information.

Långtidsparkering (längre än 24 h)
Har du behov av att långtidsparkera i centrum ska du höra av dig till kommunens trafikingenjör. Du kommer i första hand att bli hänvisad till Gasverksgatans parkering som ligger 400 meter från stationen. Gasverksgatan är också en bra startpunkt om ni behöver samlas inför en busstur eller liknande utflykt. Parkeringen börjar strax söder om Nils Johnsons väg, med infart söderifrån.

Bild på "Förbjudet att parkera-skylt"

Parkeringsförbud i centrum

I Eslövs centrum finns en parkeringsförbudszon. Zonen är skyltad med vägmärket här intill. Inom zonen är parkering tillåten endast på särskilt markerade och skyltade parkeringsplatser (se länken med kartan ”Parkera i centrala Eslöv”).

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler