Eslövs kommun logotyp

Parkeringsavgifter införs i Eslöv

Den 27 november 2017 kommer parkeringsavgifter att införas på kommunala parkeringsplatser i centrala Eslöv. Avgifterna är indelade i zoner som framgår av kartan nedan. För att veta om och hur du ska betala parkeringsavgift när du parkerar din bil, är enklaste regeln att kolla skyltningen där du parkerar.

Karta med zonindelning för parkeringsavgifter

Klicka på bilden, så visas kartan i större format.

Priser
Zon 1
: Den beslutade avgiften är satt till 10 kronor per timme, men tas idag inte ut. All parkering har för tillfället tidsbegränsning 10-30 minuter och är därför avgiftsfri.
Zon 2: 7 kronor per timme. För 24-timmars-parkering kan även dygnsbiljett samt månadsbiljett köpas. Dygnsbiljett kostar 28 kronor och månadsbiljett 350 kronor.

TAXA RÖD gäller för 2-timmars-parkeringar (max 2 tim). Pris: 7 kronor per timme klockan 9-18 på vardagar och klockan 9-14 på lördagar. Därefter avgiftsfritt.
TAXA GUL gäller för 4-timmars-parkeringar (max 4 tim). Pris: 7 kronor per timme, dygnet runt.
TAXA GRÖN gäller för 24-timmars-parkeringar (max 24 tim). Pris: 7 kronor per timme, dygnet runt.
Läs mer om avgifter och betalning här.

Betalning
Flera möjligheter för att betala parkeringsavgiften kommer att erbjudas, dock ej kontant betalning. Betalning kan göras
- i kortautomat (finns vid de gröna prickarna på kartan)
- i parkeringsapp (Parkster)
- via SMS (Parkster)
- genom att ringa ett telefonnummer (Parkster)

Se skyltning där du parkerar för mer information!

Parksters logo

Parkster
Eslövs kommun har skrivit avtal med företaget Parkster, som tillhandahåller betaltjänst för parkering via app, SMS och talsvar (telefonsamtal). Med Parkster betalar du din parkering snabbt och smidigt och tjänsten fungerar lika bra för privatpersoner som för företagare. På Parksters hemsida www.parkster.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information du behöver. Läs gärna om de olika möjligheterna i god tid, så är du beredd den dagen avgifterna börjar gälla.

Appen laddar du ner där du laddar ner andra appar, det vill säga på App Store om du har en iPhone, på Google Play om du har en androidtelefon och på Windows Phone Store om du har en windowstelefon.

Beslut i kommunfullmäktige
Beslutet om parkeringsavgifter togs i kommunfullmäktige i maj 2017. Genom att införa parkeringsavgift kan dels efterfrågan på parkeringsplatser regleras och även tiden för hur parkeringsplatserna används. Det skapas ett attraktivare och mer miljövänligt centrum, med rätt bil på rätt plats.

Bakgrund
Bakom beslutet ligger bland annat kommunens strategi att förtäta staden, det vill säga att hellre bygga på tillgängliga ytor i staden, än att ta den värdefulla åkermarken i anspråk. Det för med sig att öppna ytor, som parkeringsplatser, i stället blir bebyggda. Samtidigt ökar biltrafiken i staden. För att ordna parkeringsfrågan  krävs då åtgärder.

Utredningar ligger till grund
Den trafikutredning som gjordes för Eslöv under 2016 och 2017 föreslår en del åtgärder, för de centrala delarna av Eslöv, som ska leda till att resor med cykel och till fots ska ersätta bilresor. Därmed ska även bullernivån och olycksrisken minska.

2014 gjordes en översyn av tidsreglering, zonindelning samt taxa för Eslövs tätort, som bygger på beräkning av parkeringsbeläggningen. Inventeringen visade att en stor andel av pendlarna som parkerar på centrala parkeringsplatser bor inom två kilometer från centrum. En avgiftsreglering antas medföra att en större andel av dessa istället kommer att välja att gå, cykla eller åka buss. Fler platser blir på så vis tillgängliga på pendlarparkeringarna för dem som bor utanför tätorten och pendlar in till stationen eller för dem som besöker centrum.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler