Eslövs kommun logotyp

Parkering

Eslövs kommun övervakar parkeringen för att se till att den trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet som krävs uppnås. Trafikregler finns för att säkra din och dina medtrafikanters säkerhet när ni vistas i trafikmiljön. Parkeringsregler är lika viktiga som alla andra regler och lagar.
 

 

Parkera på gång- och cykelbanor — ett hinder
Om ett fordon parkeras på en gång- och/eller cykelbana, hindras framkomligheten och tillgängligheten för fotgängare och cyklister, samtidigt som de tvingas ut i trafiken för att ta sig fram. Det är inte alla som klarar att ta sig upp eller ner för kanter eller ta sig fram i gräs eller grus. Därför är det viktigt att hålla gång- och cykelbanor fria från hinder.

Sikten försämras
Du får inte parkera eller stanna i en korsning, i terräng eller på andra olämpliga platser då sikten försämras. Försämrad sikt kan innebära en risk då trafikanter måste chansa och trafikanter kan sättas i situationer man inte är van vid och som är svåra att hantera.

Att stanna eller parkera mot färdriktningen är förbjudet eftersom det finns risk att mötande missförstår situationen och blir tveksamma på vilken sida om fordonet de ska köra. Dessutom måste du köra mot trafiken två gånger för att ställa dig så, vilket också innebär en risk för både dig själv och dina medtrafikanter.

Parkeringsanmärkningar/parkeringsbot
Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen.
Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen. Här finns den blankett du behöver om du vill bestrida.
Vill du läsa mer om gäller vid parkering kan du ladda ner häftet Stanna och Parkera.

Mer om vilka regler som gäller vid parkering hittar du i vänsterspalten under regler.

Sidan uppdaterad: 2017-06-30

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler