Eslövs kommun logotyp

Utplacering av blomsterlådor

Blomsterlådor är en hastighetsdämpande åtgärd som främst kan användas på gator med relativt lite trafik. Som boende kan man ansöka om att få blomsterlådor utplacerade. Dessa kan placeras på de gator där Eslövs kommun är väghållare.

Blomsterlådorna placeras ut när vintergrusen sopats upp. Detta brukar bli i början av maj. De plockas in innan vintern drar igång, vilket brukar vara i oktober/november.

Om det inkommer klagomål på att lådorna flyttas eftersom man inte kommer förbi eller om de inte sköts, så placeras de inte ut nästa säsong. Inga varningar utdelas. Om fastighetsägarna önskar ny chans ska en ny ansökan skickas in.

För utplacering av blomsterlådor behöver Eslövs kommun följande från de boende som ansöker:

  • En kort anledning till varför önskemål om blomsterlådor längs aktuell sträcka finns.
  • Markera på en karta som tydligt visar den önskade placeringen av blomsterlådorna. Tänk på att de bör placeras så att man fortfarande kommer in och ut på sin uppfart samt att sophämtning och post kan hanteras normalt. Kom ihåg att vissa boende använder släp eller husvagn vid olika tillfällen. Förankra därför placeringen av blomsterlådorna hos de berörda.
  • Fyll i listan där de som dagligen berörs av blomsterlådorna ska signera med namn och adress samt om de godkänner blomsterlådorna och dess placering (eller inte).

Skicka till: gatapark@eslov.se
eller
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

Glöm inte att uppge kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och/eller mailadress) ifall frågor angående ansökningen uppstår. Det behövs ingen särskild blankett, utan skriv ovanstående punkter på ett vanligt papper. När ansökan inkommit går tjänsteman på Eslövs kommun igenom ansökan och därefter får sökande besked.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler