Eslövs kommun logotyp

Hastigheter

Många påverkas av hastigheterna på våra gator. Nämnden har antagit en hastighetsplan för Eslövs kommun som kommer att införas undan för undan.

Under vintern och våren 2016 har nya hastighetsbegränsningar kommit till i Löberöd, Hurva, Harlösa och Kungshult. Här gäller numera 40 km/h på genomfartsgator samt 30 km/h på villagator. Även sydvästra Eslövs villagator har numera 30 km/h.

Hastighetsplan
Tyréns i samarbete med tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad gjorde under hösten 2011 en hastighetsöversyn för Eslövs kommun. Den antagna planen finns att läsa både som en kortfattad sammanfattning PDF (pdf, 3.8 MB)och i sin helhetPDF (pdf, 5.1 MB).
I den kan man utläsa att byarna är prioriterade. Här sker arbetet i samråd med Trafikverket, som är den största väghållaren. I andra hand skyltas Eslövs tätort om, då det är mer komplicerat och kostsamt här och kan behöva att kompletteras med fysiska åtgärder.

Kontakta oss

Miljö och Samhällsbyggnad

0413-620 00
kommunen@eslov.se
måndag–fredag
08.00–16.30

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler