Eslövs kommun logotyp

Trafik, gator och allmän plats

Kommunens väghållningsansvar omfattar gator och vägar inom Eslövs tätort och lokalgator i Löberöd och Marieholm. I väghållningen ingår också ansvaret för kommunens gatu- och parkbelysning. Övriga vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar eller vägsamfälligheter.
 
Har du frågor och funderingar kring andra områden som rör trafik och gator så kan du här också läsa om sådan som vägbidrag, gång- och cykeltrafik, skolskjuts och planerade och pågående trafikarbeten.

Här finns också information om torg och allmän plats. Du hittar också information kring tillstånd och dispenser inom dessa område.

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

MERA LÄSNING

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler