Eslövs kommun logotyp

Projekttävling ska forma centrum

En projekttävling ska ge ett förslag på bästa förening av form och funktion för ett framtida centrala Eslöv. Under våren ska tävlingen utlysas och den ska omfatta Stora torg och de centrala handelsgatorna.

- Jag tror mycket på tanken om en projekttävling där fastighetsägare, näringsliv, kommun och framförallt allmänheten kan få tycka till om sitt framtida Eslöv. Jag ser verkligen fram emot våren, säger Peter Juterot, projektledare för planen för centrumutveckling i Eslövs kommun.

I slutet av februari i år godkändes plan för centrumutveckling av kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Planen togs fram i dialog med ett stort antal aktörer, bland annat handlare och allmänhet, och landade i olika övergripande strategier för hur Eslövs stadskärna ska kunna utvecklas. En viktig del gällde principen för lokalisering av handel och service.

- Vi ser att framgångsrika centrumområden ofta består av ett antal butiker med stor och bred dragningskraft i strategiska lägen och kompletteras av en mix av mindre butiker med profilerande utbud. I kombination med caféer, restauranger och omsorgsfullt utformade offentliga rum skapas förutsättningar för att människor ska vilja besöka centrum, säger Peter Juterot.

Året runt och dygnets alla timmar
En annan princip är att en stadskärna är så mycket mer än handel och service.

- Vi, och många i den dialog som ligger till grund för planen, har en bild av tror vi stadskärnan som en plats för möten mellan människor, för rörelse och rekreation och för upplevelser och nya intryck. Stadskärnan ska fungera året runt och under dygnets alla timmar genom attraktiva lösningar för möblering, ljus och ljud, offentlig utsmyckning och grönska.

Viktigt att kunna ta sig fram i staden
Utvecklingen av Stort torg, som stadens hjärta och en mötesplats för generationerna, måste också hänga ihop med planeringen av de kringliggande handelsgatorna. Möjligheten att enkelt ta sig till och runt i centrum är också viktig. I veckan har arbetet med en trafikstudie inletts. Tanken med studien är att ta fram underlag för att hitta en så optimal lösning för trafiken i centrum som möjligt.

Gatuchef Kristoffer Tonning, Eslövs kommun, har yttersta ansvaret för studiens genomförande.

- Utgångspunkten för studien är att det ska vara enkelt för alla att ta sig fram i centrum, men att cyklister och fotgängare kommer att få ett särskilt företräde. Resultatet av studien blir också ett viktigt underlag för oss när vi planerar vidare för omgestaltning av torget och andra platser i centrum.

Viktigt i att skynda långsamt
Trafikstudien kan nämnas som en del av det ”osynliga” arbete som pågått sedan planen för centrumutveckling antogs i våras. Peter Juterot talar också om arbetssättet som leder framåt.

- Vi är många som samarbetar i detta; fastighetsägare, handlare, övrigt näringsliv och såklart olika verksamheter inom kommunen. Det finns något viktigt i att vi skyndar lite långsamt, att utveckla en hel stadskärna måste få ta sin tid.

Attraktiv och unik karaktär
Viktigt att poängtera är också att Eslövs stadskärna redan har en attraktiv och unik karaktär, med gott om positiva värden. Stora torg beskrivs av många som det naturliga navet i stadskärnan, som stadens hjärta och som en mötesplats för många.

- Min uppfattning är att Eslövsborna gillar sin stad , och sin stadskärna. Men det är också tydligt att stadskärnan behöver utvecklas för att kunna attrahera både flera besökare och handlare.

- Ett gemensamt drag i de visioner som beskrivits för torget är idén om en mångfunktionell plats som attraherar olika intressen och människor i alla åldrar; ett händelsernas centrum. Detta omfattar också ett torg som är tillgängligt, grönt och attraktivt och erbjuder möjliget till liv och rörelse och positiva upplevelser året runt och under olika tider av dygnet.

Arkitekttävling gav oss Medborgarhuset
Centrumplanens riktning, inräknad bland annat trafikstudien, blir alltså hela det underlag som kommer att bli förutsättningarna för vårens projekttävling. Peter Juterot berättar att ett antal arkitektteam ska bjudas in och att deras förslag kommer att kommuniceras med allmänheten på olika sätt innan ett slutgiltigt beslut tas.

- Medborgarhuset kom ju till efter en arkitekttävling där vinnaren Hans Asplund byggde oss ett hus som än i dag betraktas som helt unik. Så att utlysa en projekttävling för centrala Eslöv känns både modigt och väldigt spännande, jag tror att vi verkligen har något att se fram emot.

Ta del av hela planen för centrumutveckling i Eslöv (pdf, 3.6 MB)

Sidan uppdaterad: 2017-03-17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler