Eslövs kommun logotyp

Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall.

Vad är trädgårdsavfall?
Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

• Kompostera
Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. Det behövs inga tillstånd för det. Kanske kan grenarna flisas och bli till bränsle?

• Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall
Du kan låta Merab hämta ditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet.
Priser och hämtintervaller hittar du på Merabs hemsida.
Det här får du lägga i kärlet:
Löv, gräs, kvistar, buskklipp, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården.

• Lämna till återvinningscentraler
Den som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.
Dela upp ditt trädgårdsavfall i:
Ris och grenar: Grenar, buskar och träd
Trädgårdsavfall: Gräs, löv, frukt, mossa och växter.

Här finns återvinningscentralerna i Eslövs kommun
För öppettider, klicka här:
Eslöv, Åkerivägen 3  
Löberöd, Löparegatan  
Marieholm, Bruksgatan  
Stehag, Rönneholm  

• Elda trädgårdsavfall
En del föredrar att elda upp sitt trädgårdsavfall, men tänk på att det är förbjudet att elda i trädgården i område med detaljplan under tiden 1 maj—30 september.

Ur lokala föreskrifter till skydd för människans hälsa och miljön:
8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj — 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Detaljplanerade områden är markerade med rött

Välkomnande grönområden
Tillgängliga och välkomnande grönområden gör Eslöv till en grönare stad att leva i. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen.

Högar med ris och trädgårdsavfall har en tendens att dra till sig skadedjur och annat avfall som kan bli en olägenhet för människor,djur och miljö.  Därför är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din tomtgräns eller i park- eller skogsmark. Det klassas som nedskräpning enligt Miljöbalken och Föreskrifter om avfallshantering.

Grönområden där trädgårdsavfall dumpas förändras. Den naturliga växtligheten försvinner eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. I regel blir högarna med trädgårdsavfall större med tiden, eftersom tillförseln av nytt material går fortare än själva nedbrytningen.

Trots att grenar och löv bryts ner med tiden så uppstår det faktiskt en del problem när folk dumpar trädgårdsavfall. Marken får ett näringstillskott som gör att nässlor och andra högväxande arter ökar sin utbredning. Ligger trädgårdsavfallet nära ett vatten/vattendrag läcker näringen ut till vattendraget och kan leda till syrefattighet i vattnet eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.

Att ta hand om avfallet kostar mycket för kommunen och i slutändan skattebetalarna. Pengar som kan användas till annat i kommunen.

Var ska jag göra av det då?
Se tidigare i texten hur du kan göra med ditt trädgårdsavfall.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler