Eslövs kommun logotyp

Bakgrunden till byggnationen av Marieholmsbanan

Införande av persontrafik på Marieholmsbanan har diskuterats under lång tid. Från 11 december 2016 blir det verklighet, då kan du från Eslöv nå hela Skåne med persontåg. Finansieringen av sträckan delas mellan Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Eslövs kommun.

Marieholmsbanan är en sträcka på 14 kilometer och löper mellan Eslöv och Teckomatorp kommer att anläggas.

Det har funnits starka önskemål från berörda kommuner samt Region Skåne/Skånetrafiken om persontrafik på Söderåsbanan (bandel 924 Åstorp-Teckomatorp), Lommabanan (bandel 925 Kävlinge-Arlöv) och Marieholmsbanan (bandel 935 Teckomatorp-Eslöv, del av Rååbanan). Även Trafikverket och tidigare Banverket har ansett att det är önskvärt att trafikera banorna med persontrafik under förutsättning att åtgärder vidtas som säkrar godstrafikens utveckling.

Överenskommelser om planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan och Lommabanan tecknades i juni 2013 mellan Trafikverket, Region Skåne, Åstorps kommun, Bjuvs kommun, Svalövs kommun, Kävlinge kommun och Lomma kommun. En avsiktsförklaring tecknades samtidigt med Eslövs kommun om åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan.

Vad är det som ska göras?

Marieholmsbanan kommer att ge kortare restider, ökad tillgänglighet och den regionala utvecklingen i västra Skåne en värdefull knuff framåt. Till detta en betydande omtanke om miljön, i enighet med ambitionen att hela tiden utveckla ett hållbart Eslöv.

Marieholmsbanan kommer att få nytt spår och nya kontaktledningar. Det kommer även att byggas en ny station i Marieholm. För att öka säkerheten och göra järnvägen på Marieholmsbanan tryggare för boende kommer ett tiotal oskyddade plankorsningar att stängas. Vi bygger nya gång- och cykelövergångar under järnvägen i Marieholm. I Eslöv bygger vi både en gång- och cykeltunnel och en tunnel för all sorts trafik vid Smålandsvägen.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler