Eslövs kommun logotyp

Regler för hund i Eslöv

Hund

Du som har hund i Eslöv har vissa regler du behöver följa. Reglerna gäller inte för ledarhund till synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad eller för polishund i tjänst.

I 16 § kan man läsa:
Hundar på offentlig plats ska hållas under tillsyn.

Hundar får inte vistas på:
 - nysått eller nyplanterat område
 - allmän badplats (Sjöholmen) under perioden 1 juni till 30 augusti

Hund skall föras kopplad på följande platser:
 - i centrala Eslöv inom ett området begränsat av Västerlånggatan, Torpstigen, stambanan och Kyrkogatan
 - Trollsjöområdet, Gröna torg, Sundelius park i Marieholm samt Gamla torget i Löberöd
 - försäljningsplats medan torghandel pågår
 - allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta
 - idrottsplats och anlagd motionsslinga (agility-banan vid Husarängens motionsslinga undantagen)
 - begravningsplats
 - kring kyrka eller skola

Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

I 17 § kan man läsa:

Fast förorening efter hund ska plockas upp från gångbana, cykelbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats, anlagd grönyta och plantering samt från särskilt anlagd motionsslinga inom detaljplanelagt område i tätorterna Billinge, Eslöv, Flyinge, Getinge-Gårdstånga, Harlösa, Hurva, Kungshult, Löberöd, Marieholm, Stehag, Stockamöllan och Örtofta.

I nedanstående karta kan du zooma in och se var hundlatriner och hållare med påsar för fast förorening efter hund är placerade.

Du kan också öppna kartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ett eget fönster för att få tillgång till mer information och fler funktioner.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler