Eslövs kommun logotyp

Energi

Det är Energimyndigheten som ansvarar för att ge konsumentinformation kring energifrågor. Hos Energimyndigheten kan du få tips och råd om bland annat olika energisystem och hur du sänker dina energikostnader. Eslövs kommun har också en egen energi- och klimatrådgivare som gärna svarar på dina frågor.

Effektiv energianvändning
Energi i olika former behövs för att åstakomma arbete eller andra nyttigheter som till exempel belysning och uppvärmning. All energi vi använder måste utvinnas eller produceras någonstans, vilket medför både kostnader och olika former av miljöpåverkan. Med undantag för sol, vind och vatten, är jordens energiresurser begränsade och vi måste hushålla med dem för att de inte ska ta slut.

Idealet vore naturligtvis om både el- och värmeenergi användes så effektivt som möjligt och därmed gjorde bästa möjliga nytta. Det skulle både minska Dina energikostnader och vara till nytta för miljön.

Fri rådgivning
Eslövs kommuns egen energi- och klimatrådgivare, och rådgivningen är kostnadsfri, eftersom den stöds ekonomiskt av Statens Energimyndighet. Rådgivaren arbetar även med kommunens interna energifrågor.

Nedanstående situationer är exempel på vad som kan göras och där energirådgivaren kan hjälpa till:

  • genom att enbart ändra på vanor och rutiner kan både energi och kostnader sparas, utan att det egentligen kostar något,
  • vid byte av uttjänt eller omodern utrustning, väljs ny energieffektiv utrustning, som ofta har bättre egenskaper även i övrigt och därför gör det möjligt att uppnå även andra effektivitetsvinster. Eftersom bytet ändå måste göras blir det ingen extra kostnad.
  • vid renoveringar eller ombyggnader används modern teknik som orsakar mindre energiförluster än befintliga installationer. (Gäller särskilt för byggnader.)
  • i samband med nyinvesteringar eller systembyten gäller det att försöka hitta utrustningar, som använder så lite energi som möjligt under hela deras livslängd.

Genom att använda energi- och klimatrådgivaren som samarbetspartner, underlättas möjligheterna att finna lösningar, som är både tekniskt och ekonomiskt gynnsamma.

Rådgivningen är främst avsedd för privatpersoner, men även företag (som inte har egen energirådgivare), detaljhandelsföretag (varuhus och butiker), hotell, restauranger, fastighetsägare, bostadsrätts- och villaägareföreningar kan höra av sig.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Anna Mattsson
0413-621 59
anna.mattsson@eslov.se

Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler