Eslövs kommun logotyp

Frågor och svar om familjehem

Här finns vanliga frågor med svar för dig som funderar på att bli familjehem.

Vad är skillnaden mellan fosterhem och familjehem?

Ingen, det är samma sak. Ordet fosterhem ersattes på 80- talet av familjehem och används inte längre i officiella sammanhang.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, det finns ingen åldersgräns, men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.

Behöves det någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Nej, det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg.

Kan jag som är ensamstående bli familjehem?

Ja, det är inget hinder. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser. Ibland kan du få vänta längre på att få ett uppdrag som familjehem.

Kan jag bli familjehem om jag arbetar heltid?

Ja, men det kan ibland vara svårt eftersom du kan behöva ta ledigt när det behövs.

Behöver barnet som kommer till familjen ha ett eget rum?

Ja, för det allra mesta. Riktigt små barn behöver inledningsvis inget eget rum.

Måste jag bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver du inte. Men i första hand söker vi på socialtjänsten i Eslövs kommun familjer i närheten av Eslöv för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (föräldrar, vänner etc) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till ens familj?

Ja, som familjehem kan du ha önskemål om exempelvis ålder, kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen och diskutera detta med familjehemssekreteraren. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som avgör.

Får jag någon utbildning?

Vid behov erbjuds stöd och handledning av socialtjänsten.

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?

Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller hur ofta och var barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?

Barnsekreteraren träffar barnet minst fyra gånger per år för uppföljning. Familjehemmet har en egen familjehemssekreterare som regelbundet ger handledning, råd och stöd.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Den dagliga omvårdnaden sköter familjehemmet, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Får jag veta hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?

Nej, det är ytterst sällan som du från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?

När ett barn har bott i sitt familjehem över tre år ska socialtjänsten enligt lagen pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker barnets band till familjehemsföräldrarna och deras möjligheter att exempelvis fatta beslut om skolgång. En vårdnadsöverflyttning innebär att barnet blir kvar i familjehemmet men det är inte likvärdigt med en adoption.

Hur är barnen som flyttar till familjehem?

Det alla de här barnen delar är att de tvingats separera från sina föräldrar. Reaktionen på den separationen är individuell. Vissa barn är märkta av sin uppväxtmiljö och det kan avspegla sig i deras beteende.

Vad krävs för speciella uppdrag?

När det gäller speciella uppdrag, att till exempel ta hand om barn med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett barn med särskilda behov.

Sidan uppdaterad: 2017-05-24

Kontakta oss

 

Familjehemssekreterare
Utredningsenheten
Jens Åkesson

Familjehemssekreterare
Utredningsenheten
Mia Andreasson-Bartee

Familjehemssekreterare
Enh. Ensamkommande barn
Hanh Chau

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler