Eslövs kommun logotyp

Ensamkommande barn

Varje år söker minderåriga barn och ungdomar asyl i Sverige och som vid ankomst saknar legal vårdnadshavare i landet. Migrationsverket ansvarar för att anvisa barnet till en kommun efter en fördelningsprincip, utreder barnets skäl till att få stanna i Sverige och fattar beslut om barnet ska beviljas tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Kommunen som anvisas ett ensamkommande blir ansvarig för barnets mottagande och etablering i samhället.

God man

Enheten ensamkommande barn i Eslövs kommun är en del av socialtjänsten som utreder barnens behov enligt socialtjänstlagen och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Kommunen ansvarar för att en god man utses barnet under asyltiden samt tillhandahåller skolgång. Om ett barn får uppehållstillstånd ansvarar socialtjänsten för att barnet utses en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för god man.

Målsättningen med mottagandet i Eslövs kommun är att de barn och ung-domar som anvisats kommunen ska uppleva trygghet i tillvaro, stöd att etableras och integreras i samhället. En viktig del av välfungerande mot-tagande är att barnet eller den unge utvecklar positiva kontakter i samhället. Vi söker löpande personer som vill engagera sig som familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktpersoner eller annan frivillig verksamhet. Vill du ha mer information kontakta någon av familjehemssekreterarna på Enheten för ensamkommande barn.

Sidan uppdaterad: 2017-06-21

Kontakta oss

Enhetschef

Eva Mellerström
072-710 33 59

Familjehemssekreterare

Hahn Chau
0413-624 56

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler