Eslövs kommun logotyp

Fortsatt ansökan om försörjningsstöd

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och personlig kontakt med handläggare. Av den anledningen läggs inte blanketten för förstagångsansökan av försörjningsstöd ut på hemsidan. Den kan kräva upp till 33 bilagor.

Blanketten till förnyad ansökan om försörjningsstöd finns att ladda ner härPDF (pdf, 210.1 kB)

 
Riksnormen

Försörjningsstödets storlek bestäms i grunden av Riksnormen. Riksnormen för år 2013 hittar ni genom att klicka på länken Riksnormen 2018

Kommunens sammanfattade regler för beviljande av försörjningsstöd finns i Riktlinjer för Arbete och FörsörjningPDF (pdf, 643.3 kB)

Provberäkning av försörjningsstöd

Räkna själv ut om du ligger under socialbidragsnormen

 
Länken nedan leder till Socialstyrelsen. Där kan du fylla i dina egna uppgifter och få fram en ungefärlig bild av hur din situation förhåller sig gentemot riksnormen för ekonomiskt bistånd.
Men du kan inte betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom många fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.
Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad.

provberäkning av försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler