Eslövs kommun logotyp

Råd när du inte kan betala dina skulder

Det gäller att prioritera rätt med de pengar som finns till ditt förfogande. Betala i första hand de viktigaste räkningarna.

Dit brukar hyra, el, hemförsäkring, a-kassa, barnomsorgsavgift och i regel också telefon och TV-avgift räknas. Finns lån med säkerhet i bostadsrätt eller fastighet ska även den skulden ses som prioriterad.

Skuldsätt dig inte ytterligare. Låt de gamla skulderna bli äldre, men tillåt inga nya.

Skaffa dig en helhetsbild över skuldproblemet.

Om du inte har alla uppgifter kring dina skulder så kontakta fordringsägarna och be att få dessa. Har en skuld gått till ett inkassoföretag så vänd dig dit. Gör sedan en förteckning över samtliga skulder.

Gör en ekonomisk översikt och ta reda på hur din ekonomi ser ut.

En komplett bild av hela din ekonomi är viktig både för dig själv och för dem du är skyldig pengar. Beräkna ditt betalningsutrymme genom att göra en hushållsbudget.
Vid löneutmätning beräknar Kronofogden hur mycket pengar hushållet måste ha till sitt uppehälle. Det kallas förbehållsbelopp. De pengar som eventuellt blir över kallas betalningsutrymme och ska gå till betalning av skulderna.
Ska du göra en betalningsuppgörelse är det bäst att använda Kronofogdens metod för att beräkna betalningsutrymme. Detta sätt att räkna ut hur mycket du kan betala på dina skulder känner dina fordringsägare till och har lättast att acceptera.
På Kronofogdens webbplats kan du göra din egen löneutmätningsberäkning.

Gör ett förslag till betalningsuppgörelse. 
På konsumentverkets webbplats hittar du information om olika sorters betalningsuppgörelser och hur du praktiskt går tillväga.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler