Eslövs kommun logotyp

Fältsekreterare "fältare"

Fältsekreterarna arbetar förebyggande och främjande med ungdomar under 18 år och är en rådgivande och stödjande insats av socialtjänsten. Arbetet innebär samverkan med bland annat personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden.

Vårt arbete kan även innebära gruppverksamheter för ungdomar eller enskilda kontakter. En grundtanke är att vara flexibla och sätta resurserna där behoven är som störst.

Fältsekreterarna arbetar både dag- och kvällstid med uppsökande verksamhet och finns då i miljöer där barn och ungdomar vistas. Fältsekreteraren arbetar med att i ett tidigt skede upptäcka eventuella bekymmer och visa på möjliga handlingsalternativ för att komma till rätta med dessa. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsplikt, vilket innebär att i de fall det finns skäl att känna oro för ungdomen initierar fältsekreterarna en kontakt med socialtjänstens utredningsenhet.
 
Kontakten med oss är alltid frivillig när det gäller enskilda stödkontakter eller gruppverksamheter!
 

Fältsekreterarna jobbar bland annat med:

 • Tjej- och killgrupper. Här träffas vi på ungdomars villkor och pratar om det som är aktuellt för dem. Vi varvar samtalstemat med olika aktiviteter. Innehållet på gruppträffarna bestämts i samråd med gruppdeltagarna.
 • Fältarbete i ungdomarnas miljöer kvällstid. Vi kontaktar föräldrar om oro uppstår kring någon ungdom.
 • Att stötta och hänvisa ungdomar och föräldrar till rätt hjälp, t.ex. kuratorskontakt, Ungdomsmottagningen, Öppenvårdens öppna mottagning, familjerådgivning m.fl.
 • Individuell stödkontakt/Samtalsserie, dvs en enskild kontakt med ungdom upp till fem träffar.
 • Riskzonsträffar, dvs samtal med föräldrar vars barn vi är bekymrande för.
 • Visst riktat förebyggande arbete, vid behov, i skolklasser samt information på föräldramöten kring olika teman. 
 • SSP-grupper öppnas i nytt fönster(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och ebo)
 • Placering och uppföljning av ungdomstjänst. Ungdomstjänstöppnas i nytt fönster är en påföljd som utdöms av rättsväsendet.
 • Kallar ungdomar och föräldrar till samtal gällande vittne brott mot Alkohollagen samt anmälningar från sjukvården gällande alkohol/narkotika.
 • Stöttar till viss del upp socialsekreteraren vid polisen i samband med polisförhör.
 • Brottsutsatta
 • Medling vid brott

Vår kontor ligger centralt i Eslöv och lättast når du oss på våra mobiler (se nedan). Du är alltid välkommen att kontakta oss!
 
Besöksadress: Östergatan 8, 1 våningen, Eslöv

Sidan uppdaterad: 2018-02-12

Kontakta oss

Fältsekreterare

Du når fältarna på telefon:
073-421 42 38

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler