Eslövs kommun logotyp

Stöd för barn och unga

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi arbetar på olika sätt med att stödja barn och ungdomar med olika typer av problem. Familjer som lever under ogynnsamma förhållanden ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in så snabbt som möjligt.

Målsättningen är att barnet eller den unge ska kunna bo kvar hemma. Barns behov av skydd, trygghet och behandling kan dock ibland innebära att placeringar utanför hemmet är nödvändiga.

I Familjeenheten ingår fältsekreterare, familjebehandlare, specialpedagog, arbetsterapeut, förskolepedagog och socialrådgivare Familjens hus, öppen förskola.

Vår verksamhetsidé

Familjeenheten arbetar för att utveckla och stärka förhållanden som bidrar till barn och ungdomars positiva utveckling. Uppdraget är att arbeta förebyggande och främjande för att tidigt identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barn och ungdomar 0-18 år. Genom att vistas där barn och ungdomar befinner sig både dagtid och kvällstid kan vi snabbt nå målgruppen och tidigt erbjuda stöd till både ungdomar och föräldrar.

Vi arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet genom bland annat:

 • Fritidsverksamhet för högstadieungdomar genom fritidsgårdarnas utbud och lovaktiviteter
 • Elevstödjande verksamhet på högstadieskolorna dagtid
 • Tobak, alkohol och narkotikaprevention - bland annat genom föräldrainformation
 • Fältarbete, det vill säga att finnas ute i ungdomsmiljöer
 • Tjej- och killgrupper
 • Föräldragrupper/information
 • Individuella kontakter med ungdomar
 • Stöd i samband med polisförhör
 • Ungdomstjänst
 • Medling vid brott
 • SSP-grupper (samverkan skola, socialtjänst, polis, ebo)
 • Socialrådgivning
 • Öppen förskola

Sidan uppdaterad: 2017-11-24

Kontakta oss

Avdelningschef

Jörgen Larsson
073-091 25 58

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler