Eslövs kommun logotyp

Funktionsnedsättning

En funktionsvariation kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen. Föräldrar till barn med funktionsvariationer har laglig rätt till stöd från samhället.

Barn- och elevstödsenheten i förskolan
Barn- och elevstödsenheten i grundskolan
Enhetens viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. I Eslöv finns hjälp att få till barn och unga i Eslöv med inlärningssvårigheter, funktionsvariationer, språksvårigheter, neuropsykiatriska och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.

LSS i Eslöv
Barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras föräldrar kan ibland behöva stöd och hjälp i sin vardag. LSS (Lagen om Stöd och Service) ger dig som har en funktionsvariation eller diagnosen autism, eller ett annat varaktigt fysiskt eller psykiskt tillstånd som är så stort att det förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, rätten till stöd och service.

Genom LSS finns möjligheten till flera olika insatser. Kommunen ansvarar för vissa delar såsom personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Ungdomsmottagningen i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alla människor funkar på olika sätt. Ändå finns det förväntningar och normer på hur vi ska till exempel gå, se, höra, prata eller tänka. Hos ungdomsmottagningen kan du ställa frågor om din kropp, om sex och samlevnad för att få stöd och hjälp. Vi som arbetar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon vad du har sagt. Besöket är gratis.

Tjejjouren i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och är ansluten till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Tjejjouren.se.  

Tjejjouren vänder sig till de som definierar sig som tjej eller kvinna i alla åldrar dock främst 12-25 år. Föreningen har sitt säte i Eslöv och riktar sig främst till individer i Eslövs kommun med omnejd. Men nekar dock ingen som söker stöd i vår verksamhet.

Nedan kan du klicka dig vidare under Barn och ungas hälsa

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler