Eslövs kommun logotyp

Brist i föräldraskapet

Som barn har du rätt till omvårdnad och skydd. Din rätt är att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Riktigt små barn klarar sig inte alls utan omsorg från vuxna. Lite äldre barn behöver också en god omsorg för att utvecklas väl både kroppsligt, socialt och känslomässigt.

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorg till. Det kan finnas många olika skäl till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn tillräckligt god omsorg. Det är nästan aldrig så att föräldern inte vill ta hand om sitt barn, men ibland blir det så i alla fall. Då måste andra vuxna gripa in med hjälp och stöd för barnet. Och även ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder till sitt barn.

Barn- och elevstödsenheten i förskolan
Barn- och elevstödsenheten i grundskolan
Enhetens viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. I Eslöv finns hjälp att få till barn och unga i Eslöv med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.

Familjeenheten i Eslöv
På familjeenheten bedrivs öppenvård men även olika former av förebyggande insatser för barn och unga i Eslöv. Vi arbetar för att stärka barn och ungdomars uppväxtvillkor genom olika former av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Enheten arbetar för att utveckla och stärka förhållanden som bidrar till barn och ungdomars positiva utveckling. Ibland jobbar vi på uppdrag av socialsekreterare, och ibland jobbar vi med stöd när barn och föräldrar vänder sig direkt till oss. En del av uppdragen är att arbeta förebyggande och främjande för att tidigt identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga. Genom att vistas där barn och ungdomar befinner sig både dagtid och kvällstid kan vi nå målgruppen tidigt och erbjuda stöd till både ungdomar och föräldrar. Verksamheten vänder sig till familjer i Eslöv med barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Hos oss arbetar familjebehandlare, fältsekreterare, socialrådgivare, förskolepedagog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Barn och ungdomspsykiatri för boende i Eslöv (BUP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. De utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer. BUP i Eslöv består av allmänt team, familjedagvårdsteam, skola och spädbarnsteam.

Ungdomsmottagningen i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ungdomsmottagningen i Eslöv finns till för dig, från 12 år till dagen då du fyller 23 år. Besöket kostar inget och de anställda har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan få träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.

Familjerådgivningen i Eslöv
Stöd för föräldrar kan vara familjerådgivningen i Eslöv, vars främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna som har problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Tjejjouren i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och är ansluten till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Tjejjouren.se.  

Tjejjouren vänder sig till de som definierar sig som tjej eller kvinna i alla åldrar dock främst 12-25 år. Föreningen har sitt säte i Eslöv och riktar sig främst till individer i Eslövs kommun med omnejd. Men nekar dock ingen som söker stöd i vår verksamhet.

Nedan kan du klicka dig vidare under Barn och ungas hälsa

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – om brist i föräldraskapet

Ungdomsmottagningen på nätet - UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bris för dig som är unglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bris för dig som är vuxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.

Livlinan.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldrabalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella hjälplinjen - psykologisk hjälplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordsupplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler