Eslövs kommun logotyp

Medicinskt ansvarig sjuksköterska-MAS

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå i de särskilda boendeformerna och gruppbostäderna inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta. Kommunen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård åt de som bor i dessa boendeformer. För att säkra kvalitet i en allt mer krävande kvalificerad medicinsk omvårdnad ställs höga krav på kompetens hos personalen. För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds är god och säker finns medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • att ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • att utifrån gällande föreskrifter utfärda instruktioner, riktlinjer, rutiner och anvisningar.
  • att tillgodose att vård och behandling som planeras sker i samråd med patienten/vårdtagaren och/eller dennes anhörig/närstående.
  • att tillgodose att patienten/vårdtagaren får vård och behandling i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och med etisk förhållningssätt.
  • att genom årlig tillsyn tillse att kvalitetssystem kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om dessa.
  • att tillse att rutiner för avvikelser och klagomålshantering finns.
  • att anmäla enligt Lex Maria till Socialstyrelsen om patient/vårdtagare  utsatts för allvarlig skada eller risk för skada´i samband med vård och behandling.
  • att kontinuerligt informera och redovisa för ansvarig nämnd, för verksamhetsansvariga och personal, samt företrädare för pensionärs- och andra intresseorganisationer om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.

Kontakta oss

MAS

0413-621 02

MAR

0413-623 66

Kontakt

MAS.MAR@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler