Eslövs kommun logotyp

Lex Sarah

Att aktivt arbeta med lex Sarah är en viktig del i Vård och Omsorgs kvalitetsarbete.
 
Enligt bestämmelsen lex Sarah är alla som arbetar inom socialtjänsten och LSS-verksamheten skyldiga att rapportera om missförhållande eller risk för missförhållande.  
 
Med missförhållande menas övergrepp och brister som på ett eller annat sätt utgör ett hot mot den enskildes liv, hälsa eller trygghet. Det kan vara fysiska, psykiska, ekonomiska eller sexuella övergrepp. Även brister i omsorg, tillsyn och bemötande räknas som missförhållande.
 
Bestämmelsen om lex Sarah uppdaterades juli 2011. Tidigare fanns endast skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden. De nya bestämmelserna innebär istället att alla missförhållanden, och risk för missförhållanden, ska rapporteras.
 

Hur arbetar vi i Eslövs kommun?

Under 2012 har även alla enhetschefer och teamledare inom Vård och Omsorg genomgått en utbildning om lex Sarah.
 
Lex Sarah har under 2012 även fått en tydligare koppling till det kvalitetsarbete som Vård och Omsorg driver.
 
Vad som är ett missförhållande eller inte kan vara svårt att avgöra. Därför uppmanas idag all personal att hellre rapportera än att låta bli. Genom att göra en rapport enligt lex Sarah finns det möjlighet att göra en utredning och bedömning.
 
Alla lex Sarah-rapporter utreds av Vård och Omsorgs kvalitetscontroller. Utredningen skickas sedan till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Det tar beslut om missförhållandet är så pass allvarligt att det bör anmälas till Socialstyrelsen.
 
Det är först när ärendet går till Socialstyrelsen som det blir en anmälan. Innan dess är det endast en rapport.

Sidan uppdaterad: 2016-10-17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler