Eslövs kommun logotyp

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Från och med höstterminen det år då barnen fyller 13 år upphör Barn och Familjs ansvar för fritidhemsverksamhet. För barn med rätt till insatser enligt LSS finns det möjlighet att ansöka om "Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år".

Korttidstillsynen, eller som vi hellre säger fritidstillsynen, är främst avsedd för att föräldrarna ska få sitt tillsynsbehov tillgodosett, men även för att ge barnen stimulans och gemenskap. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen och heldag under lov och studiedagar.

I Eslöv finns för närvarande två grupper med olika bas, Göingevägen 22 och Lapplandsvägen 11B.

Varje dag under terminerna finns det olika aktiviteter att välja på för deltagarna. Det kan vara bollspel, bowling, musik, snoezel, spel eller annat med inslag av social samvaro. Varje deltagare betalar sina egna aktiviteter.

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag-fredag
08.00-16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413-620 00
kommunen@eslov.se

Lapplandsvägen 11B
0413-627 17

Göingevägen 22
0413-627 16

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler