Eslövs kommun logotyp

Alegården

Du som bor i ordinärt boende och har en minnessjukdom
kan ha rätt att delta i kommunens dagverksamhet.
Genom dagverksamhet ges bland annat sysselsättning,
gemenskap och stöd, men också avlastning till anhöriga.

I Eslövs kommun heter dagverksamheten Alegården. Till Alegården kan du, som har ett biståndsbeslut om dagverksamhet, komma under vardagar för att få social gemenskap och förströelse genom enklare vardagsaktiviteter. Det är ditt behov av social samvaro och dina anhörigas behov av avlastning som styr antalet besök för dig på dagverksamheten.

På Alegården får du även stöd och hjälp för att stärka dig så att du med bibehållen integritet och på bästa möjliga sätt kan bevara dina funktioner. Vi vill ta tillvara på det friska helt enkelt.

Alegårdens verksamhet drivs i anslutning till Kärråkra Demenscenter som ligger vid grönområdet Husarängen.

Dina förutsättningar styr

Med ett salutogent synsätt och tänkande, det vill säga med ett  hälsofrämjande arbetssätt, arbetar vi för att på bästa sätt tillgodose såväl ditt behov av stöd och hjälp som dina önskemål och intressen. Att du som brukare blir bemött med respekt och ödmjukhet är viktigt för oss. All vård och omsorg ska präglas av god etik och personalen ska utifrån dina förutsättningar ge dig möjlighet att behålla din förmåga att själv uträtta saker.

Dagverksamhet - ett biståndsbeslut

Det är biståndshandläggare inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun som tar emot ansökningar och fattar beslut om bistånd kring dagverksamhet.

Ansökan om dagverksamhet lämnas till Kontaktcenter via telefon 0413-620 00 och behandlas av kommunens biståndshandläggare.

Avgifter

Avgiften för dagverksamheten är enligt gällande taxa. Lunch ingår i dagavgiften. Utöver detta tillkommer reskostnad för färdtjänst till och från dagverksamheten.

Frånvaro ska anmälas senast klockan 10.00 samma dag, annars debiteras dagavgift.

Öppettider

Måndag - fredag, tid enligt överenskommelse.

KONTAKTA OSS

Enhetschef

Birgitta Wallin
0413-626 10
birgitta.wallin@eslov.se

Alegården

Trollenäsvägen 2
241 35 Eslöv
0413-626 36, 39
alegarden@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss

Broschyr

Broschyr för AlegårdenPDF (pdf, 194.5 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler