Eslövs kommun logotyp

Enskilt avlopp

Rent vatten är en av väldens viktigaste naturtillgångar. Det är viktigt att du som har enskilt avlopp i din fastighet, har en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt. Bristfälliga enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten. Om avloppsvattnet inte renats tillfredsställande finns det risk att föroreningar som till exempel bakterier och övergödande ämnen hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn.

Skiss över kontroll- och handläggningsprocessen vid enskilt avlopp

Kontroller
Under 2017 besöker miljöavdelningen fastigheter med enskilda avlopp som är anlagda före år 1995. Syftet med besöket är att kontrollera avloppsanläggningen och dess funktion. Alla enskilda avlopp ska uppfylla gällande krav för rening av avloppsvatten, enligt riktlinjer för hög nivå från Naturvårdsverket.

Skissen här intill beskriver handläggnings- och kontrollprocessen. Klicka på bilden, så får du upp den i större format.

Hög nivå
Med hög nivå menar Naturvårdsverket att ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Den höga skyddsnivån ställer krav på att avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve.

Tillsyn och avgift
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och handläggning enligt ”Taxa enligt miljöbalken”, antagen av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. För denna typ av ärende tas en timavgift ut på 900 kronor. Tillsynsavgiften ska täcka Miljöavdelningens kostnader för tillsynen, till exempel kostnader för handläggning och inspektion.

Miljöavdelningen har beräknat att den debiterbara handläggningstiden för ett enskilt avlopp i normalfallet uppgår till 2 timmar, vilket blir 1800 kronor. Vid avvikelser kan handläggningstiden bli kortare eller längre.

Information från miljöavdelningen är alltid kostnadsfri.

 

Sidan uppdaterad: 2017-06-19

KONTAKTA OSS

Maria Lantz
Miljöinspektör
070 - 543 4281
0413 - 620 28
maria.lantz@eslov.se

Marielle Johansson
Miljöinspektör
0413 - 622 28
marielle.johansson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

Blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Under självservice finner du blanketter för anmälan om inrättande/ändring av enskilt avlopp samt blankett för kvalitetsförsäkran.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler