Eslövs kommun logotyp

Vattenvård

Eslövs kommun deltar aktivt i de vattenråd som berör kommunens yta. Det vattendrag som man jobbat mest med är Kävlingeån. Här har vattenvård bedrivits sedan 1996 då "Kävlingeåprojektet" startade. Även i Ringsjön har projekt pågått under många år.

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område.  
Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, dvs avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

KONTAKTA OSS

Kontaktperson

Anna-Carin Linusson
0413-62335 eller via e-post

anna-carin.linusson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler