Eslövs kommun logotyp

Bosarps jär

Naturreservatet Bosarps jär är en så kallad "getrygg", en rullstensås som bildats av inlandsisens smältvattenströmmar. Som en grön, ädellövskogsklädd kil sticker den upp i landskapet några kilometer väster om Stehag.
I de centrala och västra delarna finns betade hagmarker. Här finns stora grova ekar och bokar men också björk, lind, lönn och hassel. I fältskiktet hittar man bland annat blåsippa, svalört, höstfibbla, ängssyra, teveronika, gullris och gökärt.
Vid vägen mot Hemmingsberga finns en iordningställd rastplats, härifrån kan man ta sig upp på åsen längs en trappa.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler