Eslövs kommun logotyp

NATURA-2000 och RAMSAR-områden

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden skapat för att hindra utrotning av arter och livsmiljöer. Nätverket baseras på två EU direktiv, fågel- (79/409/EEG) respektive habitatdirektivet (92/43/EEG). I fågel- och habitatdirektivet listas en rad växt- och djurarter samt livsmiljöer som anses hotade eller unika i ett europeiskt perspektiv. Sverige har genom EU-inträdet år 1995 förbundit sig, liksom alla andra länder i EU, att genomföra Natura 2000.
Utpekade Natura-2000-områden i Eslövs kommun finns i Abullahagen, Billingemölla och Borstbäcken.
Kommunen berörs av ett Ramsar-områden som ligger nere vid Vombsjön.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00—16.30

Stadshuset, Gröna Torg 2

0413—620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler