Eslövs kommun logotyp

Ventilationssystem

Stora delar av denna text är hämtad ur publikationen "Krav på funktionskontroll av ventilationssystem". Den är utgiven av Boverket och finns att hämta hos Miljö och Samhällsbyggnad, Stadshuset, Eslöv.

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus". Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem.

Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.

Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen.

Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem. Detta är i korthet bakgrunden till att riksdag och regering, i stor politisk enighet, tagit beslut om att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll.

Funktionskontroll av ventilationssystem skall ske enligt följande:

Byggnad: Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.
Intervall för återkommande besiktning: 2 år

Byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader, FT-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: 3 år

Byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader, F-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: 6 år

Byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader, S-ventilation
Intervall för återkommande besiktning: 9 år

Byggnad: En- och tvåbostadshus, FT-ventilation
Intervall för återkommande besiktning:-

FT= från- och tilluftsventilation
F= frånluftsventilation
S=självdrag

Undantagna från kontrollen är:
- en och tvåbostadshus med självdrag eller enbart mekanisk frånluftsventilation
- ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk m.m.
- industribyggnader
- hemliga byggnader inom försvaret

Sidan uppdaterad: 2015-05-05

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler