Eslövs kommun logotyp

Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras.

Naturvårdsverket har utfärdat föreskrifter för kontroll av cisterner ovan mark som rymmer 1-10 m³, samt för cisterner i mark. Det innebär att t.ex. villatankar för olja, liksom ”farmartankar” på lantbruk och industrier omfattas av bestämmelserna. För övriga cisterner gäller föreskrifter utfärdade av Sprängämnesinspektionen.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter gäller följande:

För cistern utomhus:

  • Cistern utomhus ovan mark, som rymmer 1-10 m³ olja, (även s.k. gårdscistern och farmartank), ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2004. En sådan cistern får endast flyttas när den är tömd och rengjord.
  • Efter kontrollen ska en kopia av kontrollrapporten skickas till miljöavdelningen.
  • Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras vart 3:e år.

För cistern inomhus:

  • Cistern inomhus, som rymmer 1-10 m³ olja, ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006.
  • Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras vart 3:e år.
  • Kontrollrapport ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Vid kontroll av cistern undersöks bl.a. eventuella rostangrepp, behov av förbättrat rostskydd samt täthet hos cistern och rörledningar.

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Kontakta enheten för miljö- och hälsoskydd eller gå in på SWEDACs hemsida  www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att hitta ackrediterade firmor. På SWEDACs hemsida gå ni in via ackreditering och välj sedan: vilka är ackrediterade i Sverige. I sökfunktionens rullmeny välj, typ av organ: kontroll- och besiktningsorgan och ackrediteringsområde: cisterner- öppna.

Oljecistern som tas ur bruk

Då en oljecistern tas ur bruk ska detta anmälas till miljöavdelningen.

Anmälan av oljecistern som tas ur bruk

Kontakta oss

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler