Eslövs kommun logotyp

Miljöpolicy för Eslövs kommun

Ur Eslövs kommuns författningssamling

Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-27

Eslövs kommun erbjuder livskvalitet i form av trygghet och bra utbildning, god service, rikt kultur- och föreningsliv samt varierad natur. För att vi ska kunna vara en lika attraktiv kommun i framtiden måste vi fortsätta arbeta i enlighet med våra miljömål.

Eslövs kommun har det lokala ansvaret för en god livsmiljö. Därmed har vi också ansvar för att bidra till de nationella miljömålen. Samhällsplanering, information och utbildning, myndighetsarbete, demokratifrågor är uppgifter som kommunen ansvarar för och som, från både nationellt och regionalt håll, betonas som viktiga för att nå miljömålen.

Eslövs kommun som helhet ska vara ett gott exempel när det gäller miljöarbete.

För kommunorganisationen innebär detta att arbetet skall präglas av en helhetssyn utifrån hållbar utveckling genom att:

  • miljöhänsyn vägs in i såväl övergripande beslut och planer som det dagliga arbetet, till exempel vid upphandling av varor och tjänster och vid tjänsteresor,
  • kommunikation sker med medborgare, näringsliv, besökande, förtroendevalda och anställda för att få en bred uppslutning bakom målet om en hållbar utveckling,
  • förvaltningarna arbetar organiserat för att uppfylla lagstiftning samt lokala, regionala och nationella miljömål,
  • miljöarbetet ständigt förbättras genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Sidan uppdaterad: 2016-03-10

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler