Eslövs kommun logotyp

Företag

För att effektivisera energianvändningen, minska utsläppen och sträva efter ett hållbart energisystem behöver alla sektorer delta. Små som stora företag och industrier kräver energi på olika sätt och möjligheten att minska energianvändningen är ofta stor.

Myndigheten kan stötta och ställa krav på företag i miljötillsynen. Handligar som är viktiga hos företagaren vid energitillsyn är energistatistik, drift och underhållsrutiner, inköpspolicy och mycket mer.

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som verksamhetsutövare har skyldighet att:

  •   skaffa kunskap om energianvändning
  •   identifiera möjliga åtgärder
  •   fortlöpande genomföra skäliga åtgärder

Miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet ansvarar för kontrollen att hushållsprincipen följs. Energitillsynen ingår även i den vanliga miljötillsynen enligt miljöbalken. Vid inspektionsbesök med energitillsyn ges vägledning om hur man kan arbeta med energieffektivisering.
Verksamheter har skyldighet att upprätthålla och dokumentera sitt arbete med energihushållningen som en del av företagets egenkontroll. Vid energieffektivisering ska bästa möjliga teknik användas. 

Information om stöd

Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Stödet riktar in sig på företag som har en energianvändning över 300 MWh där Energimyndigheten kan betala ut 50% (max 50.000kr) av konsultkostnaden av en energikartläggning. Energikartläggningen kan hjälpa företag att hitta lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Det finns också möjlighet att söka andra stöd för vidare energieffektiviseringssatsningar.

På Energimyndighetens hemsida finns vidare information om stöd som riktar in sig på små och medelstora företag: härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens energi- och klimatrådgivare finns även tillgänglig för opartisk och kostnadsfri rådgivning för företag.

LRF har också tagit fram en bra handbok med energispartips för lantbrukare, läs mer: Spara energi - praktiska tips för gården

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Lisa Lindblad
0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler