Eslövs kommun logotyp

Producera egen el

Investera i grön energi genom att producera egen el.

Att producera egen el är enkelt, roligt och oberoende av andra elföretag. Du som har ett vindkraftverk eller solceller har en oändlig energiresurs som kräver lite underhåll. Den el som du producerar är grön energi som är en bra insats för miljön samt att det blir lönsam för din ekonomi. Att producera egen el krävs en investering vid installation, men den energi som förbrukas för eget bruk är relativt billigt.

Den energi som inte konsumeras kan säljas till elnätet, som även har ett bra värde. Du kan även spara el i elnätet för att använda det för framtida konsumering eller försäljning vid ett annat tillfälle. Tänk på att den el som du producerar och använder direkt för egen konsumtion behöver ingen skattepålägg. Medan el som ska sparas till senare konsumtion eller försäljning beläggs moms, energiskatt och elcertifikatsavgift.

I vänster spalten kan du läsa mer om information om solenergi och vindkraftverk

Tillvägagångssätt att börja producera egen el

För att producera egen el behöver du veta var du ska börja

Krävs bygglov?
Innan du börjar med en installation av egenproducerad el bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för att installera solceller eller vindkraftverk på din fastighet. Information och om din fastighet behöver bygglov kan du läsa mer om under Bo & Bygga.

Godkänd utrustning?
Den utrustning som ska användas i elnätet måste vara godkänd av behörig elektriker. Det är viktigt att den elektriska utrustningen och anslutningen installeras på ett korrekt och säkert sätt.

Har du en elmätare?
Den el du producerar och inte konsumnerar kan säljas till andra elnätsbolag. Men för att kunna sälja el behöver du en elmätare. Elmätaren för din fastighet ägs av elnätsbolaget. De ansvarar för de nätavgifter som förekommer och den elektiska anslutningen. En elnätsbolag ska alltid kontaktas innan en installation påbörjas.

Sälja el?
För att kunna sälja el behövs en elcertifikation, elmätare och godkänd elnätsbolag. Tänk på att den el du säljer ska ha belägg för moms, energiskatt och elcertifikatsavgift.
Läs mer på de elnätsbolaget du väljer om vilka regler som gäller vid försäljning av egen producerad el.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler